rbnieuw2Op 12 december 2022 heeft er weer een fysieke Algemene Leden Vergadering plaatsgevonden. Via deze link kunt u de notulen inzien.

Leden die zich van te voren hebben opgegeven voor de ALV, hebben de detailgegevens eerder per mail ontvangen. Mocht u alsnog deze gegevens willen ontvangen, kunt u deze bij onze secretaris opvragen.

Met sportieve groet,
Het bestuur