Verenigings nieuws

rbnieuw2Beste leden, ouders, verzorgers, trainers/begeleiders en vrijwilligers,

Het ziet er -na aanleiding van de deze week gehouden persconferentie- naar uit dat er aanvullende maatregelen worden getroffen in aanvulling op de lockdown. Deze duren tot minimaal dinsdag 9 februari. Hieronder valt hoogstwaarschijnlijk een avondklok vanaf 20:30 uur vanaf aanstaand weekend.

Een invoering van een avondklok heeft impact op het trainingsschema. We gaan de behoeften van de teams die na 20:00 spelen inventariseren en in overleg zoeken naar mogelijkheden. Het kan zijn dat er teams minder vaak of korter kunnen trainen en/of op andere dag cq tijdstip.

Zodra er meer bekend is en er een definitief besluit is genomen door het kabinet informeren we jullie nader.

Met sportieve groet,
Het bestuur
v.v. Reiger Boys

de fysioterapeut IMG 0175

Het lijkt erop dat er momenteel weinig te doen is voor de MOT maar niets is minder waar. Welliswaar hoeven er geen kleedkamers en gangen te worden schoongemaakt maar blijven er voldoende klusjes over. Zo worden bijvoorbeeld de binnenwerken van de toiletten vervangen zodat ze weer 20 jaar mee kunnen.

Ook worden nieuwe reclameborden geplaatst zoals die van de Fysiotherapeut en bestaande schoongemaakt met de hoge drukspuit. Op de bovenstaande foto zien we Piet Weeland in actie in het mini stadion.

Tom Boukes 4 lowVoetbalvereniging Reiger Boys is met hoofdtrainer Tom Boukes overeengekomen dat zij na dit lopende seizoen wederom een seizoen verder gaan met elkaar.

Het bestuur van de zaterdag derdeklasser heeft aangegeven dat ondanks de Coronacrisis en er niet gevoetbald kan worden ze al bezig zijn met de invulling van volgend seizoen en blij zijn met het aanblijven van Tom als hoofdtrainer.

Boukes zegt dat het door de Corona crisis een vreemd seizoen is geworden waardoor we niet de wedstrijden hebben kunnen spelen helaas en een vervolg of herstart ook nog niet duidelijk is. De organisatie staat als een huis en de sfeer binnen de selectie is erg goed, de trainingsopkomsten zijn dan ook erg hoog. Ook blijven de stafleden volgend seizoen aangesloten binnen de herenselectie.

Met sportieve groet,
Bestuur Reiger Boys

rbnieuw2Beste leden, ouders, verzorgers, trainers/begeleiders en vrijwilligers,

Als gevolg van de aangekondige verlenging van de lockdown tijdens de persconferentie van gisteravond dinsdag 12 januari moeten we helaas concluderen dat tot minimaal dinsdag 9 februari er niets zal veranderen en er alleen op beperkte schaal trainingen en oefenwedstrijden mogelijk zijn.

Wij vragen u nogmaals dringend voor u of uw kind:

 • Bij klachten blijf thuis.
 • Blijf de gehele periode in quarantaine indien van toepassing.
 • Indien u of uw kind in quarantaine zit kom absoluut niet op ons terrein.
 • In geval van vragen richt je tot de Corona coördinatoren (Dick, Stefanie, Rick en/of Wil).
 • Trainers bepalen of de trainingen en wedstrijden doorgang kunnen blijven vinden.
 • Het is alleen toegestaan om te trainen en wedstrijden te spelen op de overeengekomen tijdssloten.
 • Het dragen van een mondkapje in het clubgebouw is niet verplicht doch wordt wel door ons dringend geadviseerd.
 • Laten we om elkaars gezondheid blijven denken.

Met sportieve groet,
Het bestuur
v.v. Reiger Boys

Happy 2021We zagen het natuurlijk aankomen: het coronavirus zorgt er ook voor dat een jarenlange traditie doorbroken wordt. Dus deze keer geen nieuwjaarswedstrijden met “de oudjes”, geen lunch met onder anderen de ereleden en leden van verdienste en geen nieuwjaarsreceptie.

Van Beukenlaan tot Lotte Beesedijk
Al in de 70’er jaren van de vorige eeuw (!) werden op het complex aan de Beukenlaan nieuwjaarswedstrijden gespeeld tussen oud-eerste elftalspelers en het eerste team, gevolgd door een drukbezochte receptie. Initiatiefnemer daarvan was onze bekende Leen Blind (helaas overleden). Leen heeft tot aan de Lotte Beesedijk de organisatie gehad. Na hem was het Dinand Bakker die het stokje overnam. Dinand heeft zeker ook een jaar of 6 à 7 de nieuwjaarsactiviteiten op zich genomen.

materialen opruimen 1Het gebeurd regelmatig dat na trainingen nog doelen op de velden blijven staan terwijl hiervoor speciale plaatsen voor zijn gemaakt. Dat is helaas niet de afspraak die we met elkaar hebben gemaakt. Graag aandacht hiervoor en ruim het op na de training.

Daarnaast komt het ook regelmatig voor dat de veldverlichting blijft branden terwijl er niemand meer op het veld te bekennen is. Dus controlleer na de training of het volgende team er wel is en gaat trainen. Zo niet, doe het dan uit en laat het niet onnodig branden.

rbnieuw2Beste leden, ouders, verzorgers, trainers/begeleiders en vrijwilligers,

Als bestuur hebben we besloten mede naar aanleiding van de persconferentie van 14 december 2020:

 • Strandtraining op 19 december wordt alleen training en/of onderlinge wedstrijd op initiatief van de trainers, dus helaas is er dit jaar geen soep met stokbrood.
 • Bart Blok toernooi op 30 december wordt alleen training en/of onderlinge wedstrijd op initiatief van de trainers, dus helaas is er dit jaar geen oliebollentoernooi.
 • Trainingen en oefenwedstrijden kunnen doorgaan vinden ook tijdens de Winterstop:
  • Spelers tot en met 17 jaar en max 2 teamstafleden (zoals trainers, teambegeleiders, teamverzorgers) per eigen team.
  • Spelers ouder dan 17 jaar mogen niet deelnemen aan trainingen en onderlinge wedstrijden, tenzij groep niet groter is dan 2 spelers (exclusief trainer) en de 1,5 meter afstand gehouden wordt.
 • Alleen training tijdens overeengekomen trainingstijden en onderlinge wedstrijden in afstemming met coördinatoren!
 • Complex is i.v.m. feestdagen gesloten op::
  • 25, 26 en 27 december.
  • 1, 2 en 3 januari.

rbnieuw2Beste leden, ouders, verzorgers, trainers/begeleiders en vrijwilligers,

Juist in deze tijd willen wij de trainingen en oefenwedstrijden doorgang laten vinden, maar we zien echter dat niet iedereen zich voldoende aan de Corona maatregelen houdt. We zien dat er scholen zijn die, gezien de stijging van het aantal Corona gevallen onder leerlingen en docenten, over zijn geschakeld naar online lesgeven om zodoende het aanbod van lesuren en de geboden kwaliteit te kunnen maximaliseren. Wij willen als Reiger Boys voorkomen dat we geen trainingen en onderlinge oefenpartijtjes niet meer kunnen organiseren. Langs deze weg willen we dan ook een dringend beroep doen aan een ieder om ons aan de Corona regels te (blijven) houden. De afgelopen periode neemt het aantal positief geteste mensen sterk toe en is het niet uitgesloten dat er voor de Kerst aanvullende maatregelen vanuit de overheid worden getroffen.

Webshop logo site-klDemoshop is de komende
periode gesloten.

B
estellingen kunnen geplaatst
worden via de webshop en worden
dan bij u thuisbezorgd.

Hoofdsponsor
Heren selectie

ING bank

 
Hoofdsponsor
Vrouwen selectie en meiden

logo sina voetballab


Hoofdsponsor

Onder 10 t/m 13

logo amigoplant


Hoofdsponsor 
Onder 8 & 9 en kabouters

keukensale logo nw


Kledingleverancier

JAKO Sportswear   nieuw logo smpSter en subsponsors

facebook button

banner voetbal nl