Samenvatting Algemene Leden Vergadering

rbnieuw2Tijdens de Algemene Leden Vergadering van 28 december 2017 zijn op hoofdlijnen de volgende zaken besproken c.q. besloten:

 • Janny Timisela is per begin van het seizoen 2017/18 aangesteld als trainster voor Jong Reiger Boys.
 • Ben Rietveld vervuld per begin van het seizoen 2017/18 a.i. de rol in van het bestuurslid Zaalvoetbal.
 • Jolien Kater is in november 2017 aangesteld als externe vertrouwenspersoon.
 • Gesprekken met de trainers zijn opgestart.
 • Kledingfondsbijdrage kabouters van 10€ per kabouter per jaar wordt ingevoerd met ingang van het komend seizoen 2018/19.
 • Koffiekaart bijdrage wordt komend seizoen 2018/19 gehalveerd en het seizoen erop afgeschaft.
 • Voorstel vanuit de zaal is om teruggave vrijwilligersbijdrage over het seizoen 2018/19 op de club card te storten in het seizoen 2019/20. Dit wordt nog nader onderzocht.
 • Rookbeleid wordt door het bestuur nader onderzocht aangezien de meningen binnen de ALV hierover zijn verdeeld. Een algeheel rookverbod wordt nog niet onderschreven en als bemoeizuchtig ervaren. Wel wordt onderschreven dat het roken niet vlak voor de ingangen dient te gebeuren en dat er een centrale plek dient te worden ingericht.
 • Sport BSO vanuit Stichting Kinderopvang Heerhugowaard vestigen bij Reiger Boys is in onderzoek en wordt akkoord bevonden door de leden conform artikel 14 lid 5 II a van de statuten.
 • Vereniging van eigenaren voor het gebouw “Reigerstaete” gaat met ingang van 1 januari 2018 formeel van start (55% Reiger Boys/ 45% Gemeente). Reiger Boys is per 1 juli 2017 gestart met het reserveren voor onderhoud. Er is een meerjaren onderhoudsbegroting (MJOB) opgesteld voor de komende 40 jaar.
 • Financiën worden nader onder de loep genomen:
  • Bij ongewijzigd beleid zijn onze 3 vlaggenschepen financieel niet meer houdbaar mede als gevolg van stijgende huisvestings- en personele kosten en dalende sponsorinkomsten.
  • Er is afgesproken dat er een extra ALV wordt gepland binnen 3-4 maanden. Hiervoor wordt een werkgroep samengesteld om e.e.a. nader in detail uit te werken. Een aantal hiervoor genoemde voorstellen zijn reeds door de ALV akkoord bevonden.
 • Herkiezing/ aftreden/ nieuwe bestuursleden
  • Herkiesbare bestuursleden
   • Voorzitter, Ben Rietveld (herkozen)
   • Voetbalzaken Facilitair, Nico van der Wel (herkozen)
   • Commerciële zaken, Michael Obbes (niet herkiesbaar)
  • Afgetreden bestuursleden
   • Commerciële zaken, Michael Obbes
   • Zaalvoetbal, Ron Veerman; wordt door Ben Rietveld a.i. ingevuld
  • Nieuwe bestuursleden
   • Voetbalzaken Technisch, Dirk van Barneveld (Jeugd)
   • Commerciële zaken, Wilko Bakker
  • Het nieuwe bestuur komt er dan als volgt uit te zien:
   • Voorzitter, Ben Rietveld
   • Penningmeester, André Elsinga
   • Secretaris, Dick Kuijl
   • Commerciële zaken, Wilko Bakker
   • Kleding & Materialen, Mike van Alphen
   • Voetbalzaken Facilitair, Nico van der Wel
   • Voetbalzaken Technisch, Dirk van Barneveld (Jeugd) / Ben Rietveld (Heren / Vrouwen) a.i.
   • Vastgoed & Terreinen, Ed de Jong
   • Zaalvoetbal, Ben Rietveld a.i.
   • Kantine, Lisanne Meijer
   • Vrijwilligers, Marlieke van Vught
 • Jubilarissen en onderscheidingen
  • 25 jaar lid
   • Stefan Mulder
  • 40 jaar lid
   • Chris Göttgens
   • Eric Fictoor
   • Hans van der Veldt
  • 50 jaar lid:
   • Henk Tromp
  • Zoals ook voorgaande jaren het geval is, vindt de huldiging en uitreiking van de bijbehorende spelden plaats vinden tijdens de nieuwjaarsreceptie. Uitnodigingen worden verstuurd door de secretaris.
 • Vacante posities waarvoor met name nog vrijwilligers worden gezocht zijn: ontvangstdienst, kantine, activiteiten, toernooicommissie, sponsorcommissie, consul en scheidsrechters.
 • Jubileumjaar seizoen 2018/19 de vereniging bestaat dan 70 jaar. Er is een commissie samengesteld en er wordt elke maand een activiteit gepland. Meer informatie volgt.
 • De kascommissie stelt voor het bestuur decharge te verlenen over het seizoen 2016/17. De aanwezige leden gaan akkoord met het gevoerde beleid.
 • We staan onvoldoende stil bij de zaken die wel gerealiseerd worden. Doel is om meer stil te staan bij alle positieve zaken en dit nieuws met de leden frequenter te delen.

Het bestuur houdt jullie tijdig op de hoogte over de datum van de extra te plannen ALV en hoopt op een grote opkomst, zodat we tot een gedragen besluit kunnen komen.

Met sportieve groet,
Bestuur v.v. Reiger Boys

Webshop logo site-klDemoshop is elke zaterdag
geopend van 10 tot 12 uur.

B
estellingen kunnen geplaatst
worden via de webshop en
worden afgehaald.

Hoofdsponsor
Heren selectie

ING bank

 
Hoofdsponsor
Vrouwen selectie en meiden

logo sina voetballab


Hoofdsponsor

Onder 10 t/m 13

logo amigoplant


Hoofdsponsor 
Onder 8 & 9 en kabouters

Vomar logo vierkant


Kledingleverancier

JAKO Sportswear   nieuw logo smpSter en subsponsors

Reiger Boys clubcard
RB Vomar clubcard nw

Mijn knip online
KNIP logo zonder payoff ZW1

facebook button

 

banner voetbal nl