Voorwoord van de voorzitter

Wat als een mooi seizoen begon, met een splinternieuw kunstgrasveld, is als een vreemd en raar seizoen geëindigd. De Coronacrisis die eind maart begon heeft ervoor gezorgd dat alle voetbalactiviteiten abrupt tot stilstand kwamen. Ook de overige activiteiten, waaronder ons eigen jeugdtoernooi en het Stefanie van der Gragt toernooi, hebben we moeten annuleren en ook de kantine moest worden gesloten. Een rare gewaarwording was het dat ons mooie complex helemaal leeg was in de tijd van het jaar waarop het altijd zo gezellig bedrijvig is. Zodra door de overheid/KNVB weer mogelijkheden werden geboden, hebben we direct, in overleg met de andere Heerhugowaardse voetbalclubs, een Coronaplan gemaakt. Dit plan maakte het mogelijk dat we binnen de mogelijkheden de trainingen en deels de interne wedstrijden gefaseerd vanaf 3 mei (voor de jeugd tot en met 18 jaar) weer konden starten. Eén van de voorwaarden om te starten was het inzetten van Stewards. Mijn speciale dank gaat dan ook uit naar de mensen die hebben gewerkt aan de protocollen en de stewards die niet alleen tijdens mooi weer, maar ook zeker tijdens regenbuien aan de poort hebben gestaan om alles in goede banen te leiden.

Ook de Heren- en Damesselecties hebben eindelijk nog aan het einde van het seizoen kunnen trainen op gepaste afstand. Verder hebben we ook nog de voorbereidingen getroffen voor de vakantie voetbalschool om de thuisblijvende kinderen toch sportief te kunnen vermaken in de zomervakantie.

Door de ingrijpende genomen maatregelen door het bestuur, de bijzondere baten als wel door de compensatiemaatregelen vanuit de overheid en KNVB, bij elkaar ongeveer € 25.000, hebben we desondanks het seizoen financieel gezien positief af kunnen sluiten. Opgemerkt moet worden dat de regeling ‘Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties’ (TVS) al wel in de boeken is meegenomen, maar nog niet door de gemeente Heerhugowaard toegekend. Verder kijkend naar seizoen 2020/2021 zullen de effecten van het coronavirus nog zijn invloed hebben op de inkomsten uit sponsoring en de kantine. We verwachten een lagere opbrengst, terwijl de kosten doorlopen.

Het seizoen 2019/2020 heeft verder in het teken gestaan van diverse ontwikkelingen welke verderop in dit jaarverslag bij de diverse portefeuilles worden genoemd. Verder is noemenswaardig dat er een onderzoek is gestart naar het verder verduurzamen van het complex en is hiervoor een subsidie aanvraag ingediend die inmiddels is goedgekeurd. Daarnaast is een sportconvenant door alle Heerhugowaardse sportverenigingen, de gemeente Heerhugowaard en Heerhugowaard Sport NV getekend.

Voor het seizoen 2020/2021 ligt de focus vanuit het bestuur op:

  • Afronden van het beleidsplan 2020-2025 met als specifieke punten de besluitvorming rondom de vrijwilligersbijdrage en de cultuur binnen de vereniging;
  • Nader onderzoeken van mogelijkheden voor het reduceren van de gemeentelijke kosten dan wel het verder kunnen uitbreiden van de commerciële activiteiten binnen Reiger Boys;
  • Nader uitwerken van het vrijwilligersbeleid;
  • Continuering invoering van Jeugdplan en organiseren van eigen jeugdtoernooien inclusief het Stefanie van der Gragt toernooi;
  • Vervanging van alle kleding aan het begin van het komende seizoen
  • Besluitvorming voorbereiden t.a.v. verdere verduurzaming van het complex.
  • Trachten de verliezen als gevolg van de Coronacrisis op de begroting zoveel mogelijk te compenseren

Ik maak van deze gelegenheid gebruik om mijn medebestuursleden en alle vrijwilligers te bedanken voor al hun inzet, zeker gezien alle extra inspanningen gedurende de Coronacrisis. Daarnaast wil ik alle ouders en sponsoren bedanken voor hun steunbetuigingen en bijdragen gedurende de Coronacrisis. Wij hopen dat we in het komende seizoen in het ‘nieuwe normaal’ weer kunnen voetballen met publiek en weer een gezellige kantine vol zien met de gepaste 1,5 meter afstand.

Met sportieve groet,
Dick Kuijl
Voorzitter v.v. Reiger Boys

Webshop logo site-klDemoshop is elke zaterdag
geopend van 10 tot 12 uur.

B
estellingen kunnen geplaatst
worden via de webshop en
worden afgehaald.

Hoofdsponsor
Heren selectie

ING bank

 
Hoofdsponsor
Vrouwen selectie en meiden

logo sina voetballab


Hoofdsponsor

Onder 10 t/m 13

logo amigoplant


Hoofdsponsor 
Onder 8 & 9 en kabouters

Vomar logo vierkant


Kledingleverancier

JAKO Sportswear   nieuw logo smpSter en subsponsors

Reiger Boys clubcard
RB Vomar clubcard nw

Mijn knip online
KNIP logo zonder payoff ZW1

facebook button

 

banner voetbal nl