Hier vindt je alle werkzaamheden die er zijn binnen Reiger Boys. Bij elke werkzaamheid staat behalve een beschrijving ook een frequentie weergegeven. Waar specifiek een vanaf leeftijd genoemd wordt, geldt die leeftijd. Bij alle andere werkzaamheden is de minimale leeftijd 18 jaar.

Mocht je na het lezen van de omschrijving toch nog vragen hebben, dan kun je contact opnemen via vrijwilligers@reigerboys.nl

Download hier de flyer / aanmeldformulier

Verenigingszaken

 • Gastvrouw Heren/Dames:
  De gastvrouw ontvangst tijdens alle (competitie) thuiswedstrijden onze gasten. Deze gasten worden ontvangen in de bestuurskamer. Na afloop van de wedstrijd is er aandacht voor de “Pupil van de Week”. De gastvrouw is een uur voor aanvang van de wedstrijd in de bestuurskamer aanwezig.
  Frequentie: tijdens thuiswedstrijden Heren 1 of Vrouwen 1

 • Notulist Bestuur:
  Als notulist ben je bij alle bestuursvergaderingen aanwezig. Samen met de secretaris stel je vooraf de agenda samen. Tijdens de vergaderingen wordt er een notulen gemaakt. Na het goedkeuren van de notulen worden deze digitaal gearchiveerd.
  Frequentie: 3x per maand een avond

 • Vertrouwenspersoon:
  De algemene taak van de vertrouwenspersoon omvat het verzorgen van een eerste opvang van slachtoffers van ongewenst gedrag van overige leden van de vereniging dan wel van personen die in nauwe relatie staan tot de vereniging mits dit gedrag zich in context van de vereniging heeft afgespeeld. De vertrouwenspersoon valt onder rechtstreekse verantwoordelijkheid van de voorzitter.
  Frequentie: op afroep basis

  • zij bij incidenten met betrokkenen in gesprek gaan om deze betrokkenen bewust te maken van hun gedrag
  • zij waar nodig in staat zijn om sancties op te leggen
  • zij contacten onderhouden met bestuur, trainers, spelers en overige betrokkenen
  • zij in brede zin willen meedenken over het stimuleren van sportief gedrag
   Frequentie: De tijdsbesteding is variabel, maar gemiddeld een paar uur per twee weken. De commissie heeft maandelijks een vergadering. De verdere bestedingen heeft betrekking op de behandeling van casussen.

 • Administratief medewerker Financiën:
  De administratieve werkzaamheden bestaan uit het coderen en verwerken van de diverse nutaties in de boekhoudmodule van Sportlink, zoals;
  • coderen en boeken van de inkoopfacturen (tijdsbesteding 4 tot 5 uur per week).
  • coderen en boeken van de uitgaande facturen m.b.t. de sponsoring en andere te factureren bedragen. (tijdsbesteding 2 tot 3 uur per week)
  • Het boeken van de dagafschriften van de betaalrekening m.b.t. de debiteuren ontvangsten en de crediteuren betalingen en de overige mutaties. (tijdsbesteding 4 tot 5 uur per week)
  • Het boeken van de dagafschriften van de contributierekening m.b.t. de ontvangsten van de contributie. (tijdsbesteding in de periode juli t/m oktober 6 tot 8 uur per week. Vanaf november tot einde seizoen 1 uur per week)
  • Coderen en boeken van de kasontvangsten m.b.t. de gemaakte kantineomzetten. De gegevens worden verkregen uit de dagstaten van beide terminals in de kantine, waarin alle artikelen worden vastgelegd en in hoofdgroepen verdeeld. Ook de verwerking van het eigen gebruik wordt hierin meegenomen. (tijdsbesteding 6 tot 8 uur per week). De overige kasuitgaven en ontvangsten coderen en boeken aan de hand van de bescheiden. (tijdsbesteding 1 uur per week)

   Gezien de tijdsbesteding van de diverse onderdelen willen we een verdeling van de werkzaamheden toepassen op basis van de beschikbare tijd van een medewerker.

 • Contributieadministrateur:
  Factureren contributie aan leden via de e-mailadressen vanuit het systeem in de eerste week van de maand juli van het betreffende seizoen, na omzetting van de categorieën door de KNVB. Voorafgaand aan het facturen worden na het sluiten van de overschrijvingstermijn per 15 juni door de KNVB, de definitieve ledenlijsten samengesteld in nauwe samenwerking met de ledenadministratie. Tevens worden (eventuele) wijzigingen in de contributie doorgevoerd bij een vastgestelde contributieverhoging. Ook de jaarlijkse instellingen zullen worden gewijzigd in het systeem en waar nodig zal aanpassing plaatsvinden. De tijdsbesteding tussen 15 juni en het verzenden van de facturen in de eerste week van juli zal gedurende deze 3 weken ca. 8 uur per week bedragen.

  Na het verzenden van de facturen worden de inkomende e-mails beantwoord m.b.t. vragen over contributie termijnregelingen en andere vragen. De eerste aanmaningen worden verstuurd indien de betaaltermijn op de factuur is overschreden, behalve als er een termijnregeling is afgesproken. Met de leden of ouders van leden, die niet reageren op de verstuurde aanmaning wordt telefonisch contact gezocht om nadere afspraken vast te leggen. Voor het beantwoorden van de mails en de telefonische contacten is een gemiddelde tijdsbesteding nodig tussen de 4 en 5 uur per week, vooral in de periode tussen oktober en januari van het lopende seizoen.

 • Medewerker Ledenadministratie:
  • Aanmeldingen verwerken in Sportlink, antwoord geven aan de inzender en gegevens doorgeven aan leeftijdscoördinator.
  • Bij plaatsing in team: lid maken bij de KNVB en indien nodig vanaf dit seizoen digitale pasfoto verzamelen, doorgeven aan de contributie administratie.
  • Afmeldingen van leden verwerken in Sportlink, speler beantwoorden, doorgeven aan leeftijdscoördinator en indien van toepassing doorgeven aan kledingfonds.
  • Regelen van overschrijvingen
  • Correspondentie met KNVB.
  • Beantwoorden van de mails die binnen komen op ledenadministratie
  • Vele telefoontjes beantwoorden
  • Frequent contact/ overleg met de contributie administrateur en penningmeester
   Frequentie: Bij het eind en start van het seizoen dagelijks een uur tot een paar uur werk. Als het seizoen bezig is, vier maal per week een uur tot een paar uur.

 • Juridische hulp:
  Binnen de vereniging hebben we af en toe juridische hulp nodig. Het is voor ons heel handig als er mensen binnen de vereniging zijn die ons op vrijwillige basis willen ondersteunen bij juridische kwesties.
  Frequentie: op oproep basis.

 • Werven vrijwilligers:
  Met name aan het eind van het voetbalseizoen en bij de start van het nieuwe seizoen helpen bij het werven van vrijwilligers. Dit gebeurd door middel van uitdelen van flyers en mensen aanspreken en bespreken van de werkzaamheden.
  Frequentie: 1 of 2 keer per jaar
  Leeftijd: Vanaf 14 jaar

 • Opzetten Vrijwilliger van de Maand:
  Met ingang van het nieuwe seizoen willen we de Vrijwilliger van de Maand in het leven roepen. De manier waarop is nog helemaal vrij in te vullen.
  Frequentie: Maandelijks

 • Stagebegeleider:
  Steeds vaker komen (middelbare) scholieren bij de vereniging stage lopen. Als stagebegeleider krijg je de aanvraag binnen, kijkt waar plek is voor de scholier/student, onderhoud je contact met de trainer/begeleider waarbij stage gelopen wordt en teken je eventueel de formulieren af.

 • Gevonden voorwerpen:
  Als medewerker gevonden voorwerpen ben je verantwoordelijk voor het beheer van de gevonden voorwerpen.
  Frequentie: wekelijks

Geld verdienen en gezelligheid

 • Medewerker Demoshop:
  Als medewerker demoshop sta je op zaterdag tussen 10:00 en 14:00 uur in de demoshop op de eerste verdieping. Je helpt mensen met het uitzoeken van artikelen, het opnemen van bestellingen, het oplossen van problemen met bestelde artikelen en het afhandelen en uitgeven van bestellingen.
  Frequentie: 1x per maand een dienst

 • Medewerker sponsorcommissie (werven sponsoren):
  Als lid van de sponsorcommissie ga je samen met de andere commissieleden aan de slag om structurele of evenementen sponsoren voor Reiger Boys aan te trekken. Je benadert ondernemers, winkeliers en andere potentiële sponsoren met een aanbod tot sponsoring en probeert een win-win situatie te creëren. Daarnaast bewaak je de realisatie van de gemaakte sponsorafspraken binnen de club. Door het aantrekken van voldoende sponsorgelden kan Reiger Boys haar contributie laag houden en nog meer evenementen, zoals deelname aan toernooien, voor haar leden realiseren.
  Frequentie: 3x per seizoen overleg met andere sponsorleden, 1x sponsoravond met alle sponsoren en contact met potentiële sponsoren naar behoeften.

 • Organisatie Grote Club Actie:
  Het oppakken en verder uitbreiden van de Grote Club Actie. Door het geld dat wordt opgehaald bij de Grote Club Actie kunnen er binnen de vereniging leuke dingen gerealiseerd worden.
  Frequentie: in het begin van het seizoen

 • Organisatie Vriendenloterij:
  Het opzetten van de Vriendenloterij binnen de vereniging. Bij de Vriendenloterij is het mogelijk om de vereniging te steunen. Zorgen dat meer mensen Reiger Boys als ‘goede doel’ koppelen.
  Frequentie: tijdens opstart enkele uren

 • Organisatie Keezavond:
  Organiseren van een gezellig keezavond. Daarbij hoort het promoten van de keezavond, het indelen van de tafels, het verzorgen van de prijzen en afstemmen van de avond met het Bestuurslid Kantine.
  Frequentie: 4 a 5x per jaar

 • Clubfotograaf:
  Het fotograferen en publiceren van wedstrijdsituaties en algemene clubactiviteiten.
  Frequentie: 3 tot 10 uur per week

 • Kantinecommissie:
  Als lid van de commissie kom je ongeveer 4 x per jaar bij elkaar om het reilen en zeilen van de kantine en de medewerkers te bespreken. Denk aan regelgeving, medewerkers werven, producten, etc.
  Frequentie: ongeveer 4x per jaar

 • Ploegleider kantine:
  Als ploegleider draag je zorg voor de invulling van een team. Kan je team geen vervanging regelen, dan komen ze bij jou. Als ploegleider ben je verantwoordelijk voor de begeleiding van nieuwe mensen binnen je team.
  Frequentie: paar uur per maand

 • Keukendienst:
  • ochtend: Je start de keuken om 9.00 uur op. Je draagt zorg voor de voorbereidende werkzaamheden en verzorgt de bestelde producten. Indien nodig draag je zorg voor de schoonmaak.
  • middag:(=evt. tussendienst) je verzorgt de bestelde producten. Indien nodig draag je zorg voor de schoonmaak.
  • avond: Je neemt de ochtenddienst om ca. 14.30 uur over. Je verzorgt de bestelde producten. Je draagt zorg voor de eindschoonmaak van de keuken volgens protocol. De keuken sluit meestal rond 18.00 uur.
   Frequentie: 1x per maand een ochtend-, middag- of avonddienst

 • Koffiecornerdienst:
  • ochtend: Je opent om 8.00 uur. Bezetten van twee koffiepunten. Klaarzetten prullenbakjes. Je draagt zorg voor de bestelde producten. Indien nodig vul je de artikelen bij.
  • middag: Je start om 12.00 uur. Bezetten van een koffiepunt. Je draagt zorg voor de bestelde producten. Indien nodig vul je de artikelen bij.
  • Avond: Je start om 16.00 uur. Bezetten van een koffiepunt. Je draagt zorg voor de bestelde producten. Indien nodig vul je de artikelen bij.
   Frequentie: 1x per maand een ochtend-, middag- of avonddienst
   Leeftijd: Vanaf 15 jaar

 • Bardienst:
  • ochtend: Je opent om 8.00 uur. Bezetten van twee koffiepunten. Klaarzetten prullenbakjes. Je draagt zorg voor de bestelde producten. Indien nodig vul je de artikelen bij.
  • middag: Je start om 12.00 uur. Bezetten bar/tap. Je draagt zorg voor de bestelde producten. Indien nodig vul je de artikelen bij. Tevens zorg je voor de glazen en heb je verantwoordelijkheid t.o.v. drankgebruik (hoeveelheid, leeftijd, gedrag)
  • avond: Je start om 16.00 uur. Bezetten bar/tap. Je draagt zorg voor de bestelde producten. Indien nodig vul je de artikelen bij. Tevens zorg je voor de glazen en heb je verantwoordelijkheid t.o.v. drankgebruik (hoeveelheid, leeftijd, gedrag). Je sluit af, zorgt dat men het pand verlaat, reinigen bar/tap/sluiten deuren.
   Frequentie: 1x per maand een ochtend-, middag- of avonddienst

 • Ploegleider Zondag:
  Als ploegleider draag je zorg voor de invulling van een team op zondag. Kan je team geen vervanging regelen, dan komen ze bij jou. Als ploegleider ben je verantwoordelijk voor de begeleiding van nieuwe mensen binnen je team.
  Frequentie: paar uur per maand

 • Medewerker zondag:
  Tijdens het buitenseizoen van de kabouters bezet je het koffiepunt in de kantine van 9.45 tot 11.45 uur. Ook kan het zijn dat er buitenverkoop op het plein plaatsvindt. Je zorgt dat alles weer netjes achter gelaten wordt. Sluiten en schoonmaak.
  Frequentie: 1x per maand een dienst

 • Medewerker woensdagavond:
  Van 20.00 tot uiterlijk 01.00 uur draag je zorg voor de bar. Je verzorgt de bestelde producten. Je sluit af, zorgt dat men het pand verlaat, reinigen bar/tap/sluiten deuren.
  Frequentie: wekelijks tot 1x per maand een dienst

 • Medewerker donderdagavond:
  Van 20.00 tot uiterlijk 01.00 uur draag je zorg voor de bar. Je verzorgt de bestelde producten. Je sluit af, zorgt dat men het pand verlaat, reinigen bar/tap/sluiten deuren.
  Frequentie: wekelijks tot 1x per maand een dienst

 • Medewerker vrijdagavond:
  Van 20.00 tot uiterlijk 01.00 uur draag je zorg voor de bar. Je verzorgt de bestelde producten. Je sluit af, zorgt dat men het pand verlaat, reinigen bar/tap/sluiten deuren.
  Frequentie: Tijdens toernooien of keezavonden op de vrijdagavonden

 • Medewerker inkoop:
  Je houdt de voorraden bij van de producten. Draagt zorg voor de bestellingen indien nodig.
  Frequentie: 0,5 dagdeel per week

 • Hulp bij toernooien:
  Diverse taken tijdens toernooien zoals extra koffiepunten, buitenbar, bevoorrading, eetpunten.
  Frequentie: op afroep bij toernooien en andere events
  Leeftijd: Vanaf 14 jaar

Wedstrijdzaken

 • Consul:
  Gedurende het gehele seizoen is de consul verantwoordelijk voor de keuring van de trainings-en wedstrijdvelden.
  Frequentie: Wekelijks: Keuring trainingsvelden met name door de week, keuring wedstrijdvelden op vrijdagmiddag/avond en zaterdagochtend.

 • EHBO’er:
  Op wedstrijddagen en bij toernooien ben je aanwezig om hulp te bieden bij eventuele ongelukken.
  Frequentie: Op wedstrijddagen en/of bij toernooien

 • Medische verzorging:
  Op wedstrijddagen en bij toernooien geef je medische verzorging aan de voetballende leden van de vereniging die daar behoefte aan hebben.
  Frequentie: op wedstrijddagen en/of bij toernooien

 • Ontvangstdienst:
  Dagdeel in het kloppend hart van Reiger Boys diverse werkzaamheden vervullen, zodat tijdens de wedstrijden iedereen voorzien wordt van hetgeen nodig is. Je ontvangt de uit- en thuisspelende trainers en scheidsrechters, helpt bij het invullen van de wedstrijdformulieren en zorgt voor de limonade en/of thee voor in de rust. Ook ben je het aanspreekpunt voor een ieder die vragen heeft mbt kleedkamers, speelvelden etc.
  Frequentie: 1 x in de 6 weken een dagdeel
  Leeftijd: Vanaf 16 jaar

 • Terreindienst:
  Bij de terreindienst loop je aan het eind van de dag, als de wedstrijden klaar zijn, de velden na op afval. Ook worden de hoekvlaggen van de velden gehaald. Rondom het gebouw wordt ook gekeken of het netjes is. En de kleedkamers en de gangen worden aangeveegd.
  Frequentie: 1x in de 6 weken van 15.00-17.00 uur
  Leeftijd: vanaf 14 jaar

 • Coördinator O19-18/ O17-16/ O15-14/ O13-12/ O11-10/ O9-8:
  Contacten onderhouden met de trainers, hoofdtrainer Technische Zaken en bestuurslid Technische Zaken. De coördinator is de spin in het web om de teams goed te laten functioneren.
  Frequentie: circa 1 a 2 uur per week

 • Coördinator 4x4:
  Contacten onderhouden met de trainers en ouders. De coördinator is de spin in het web om de teams goed te laten functioneren.
  Frequentie: circa 1 uur per week

 • Coördinator Kabouters:
  Contacten onderhouden met de trainers en ouders. De coördinator is de spin in het web om de teams goed te laten functioneren.
  Frequentie: circa 1 per week

 • Coördinator Heren recreatief:
  De coördinator is de spin in het web om de teams goed te laten functioneren.
  Frequentie: circa 1 a 2 uur per week

 • Coördinator 7x7 35+:
  De coördinator is de spin in het web om de teams goed te laten functioneren.
  Frequentie: circa 1 a 2 uur per week

 • Coördinator Dames/meisjes recreatief:
  De coördinator is de spin in het web om de teams goed te laten functioneren.
  Frequentie: circa 1 a 2 uur per week

 • Medewerker Toernooicommissie:
  Samen met anderen uit de commissie zet je verschillende activiteiten, zoals Bart Blok Toernooi, Kaboutertoernooi, jeugdtoernooi en Pupillendagen, op poten. Ook willen we graag input voor nieuw te ontwikkelen projecten.
  Frequentie: afhankelijk van het project

 • Medewerker Activiteitencommissie:
  Samen met anderen uit de commissie zet je verschillende activiteiten en feesten op poten. Ook willen we graag input voor nieuw te ontwikkelen projecten.
  Frequentie: afhankelijk van het project

 • Sinterklaasfeest:
  Onder leiden van de Activiteitencommissie organiseer je in de Sinterklaar periode een mooi feest voor de jongste leden.
  Frequentie: Sinterklaastijd, totaal circa 6 uur

 • Pupil van de week:
  Bij elke thuiswedstrijd van Heren 1 en Dames 1 is een jeugdlid ‘Pupil van de Week’.
  De coördinator ‘Pupil van de week’ kiest elke week iemand uit en informeert de ouders dat hun zoon/dochter pupil van de week is. Het begeleiden van de pupil rondom de wedstrijd gebeurd door de spelers en/of een bestuurslid. Als coördinator kun je je werk dus vanuit huis doen.
  Frequentie: wekelijks

 • Penalty bokaal:
  Na elke wedstrijd nemen alle O8/O9/O10 en O11 teams penalty’s. Deze penalty’s worden door de begeleider van het team genoteerd. Iedere 14 dagen geeft de begeleider de scores door aan de coördinator van de Penalty bokaal. Aan het eind van het seizoen wordt dan duidelijk wie de bokaal gewonnen heeft
  Frequentie: elke 14 dagen (vanuit huis)

 • Scheidsrechterscoördinator:
  De scheidsrechterscoördinator is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van het arbitragebeleid van de vereniging en stemt dit af met het (jeugd)bestuur. De scheidsrechterscoördinator coördineert de begeleiding, ontwikkeling en opleiding van verenigingsscheidsrechters. Hij organiseert diverse activiteiten en positioneert de rol van scheidsrechter binnen de vereniging. Daarbij onderhoudt hij een relatie met de KNVB op het gebied van scheidsrechterszaken.
  Frequentie: wekelijks

 • Scheidsrechters:
  Lijkt het je leuk voetbalwedstrijden in goede banen te leiden en denk je over voldoende leidinggevende capaciteiten te beschikken om dat voor elkaar te krijgen, dan ben je de juiste persoon om scheidsrechter veldvoetbal te worden. Wij zorgen tijdens de verenigingsopleiding scheidsrechter veldvoetbal voor een praktijkgerichte opleiding, zodat je met voldoende ‘bagage’ aan de slag kunt bij wedstrijden bij je club. Tijdens de opleiding oefen je op het veld met leiding te geven aan spelers en het toepassen van de spelregels.
  Frequentie: wekelijks/ bij oproep
  Leeftijd: Vanaf 10 jaar

 • Scheidsrechtersbegeleider:
  De scheidsrechtersbegeleider begeleidt scheidsrechters die actief zijn op verenigingsniveau. De scheidsrechtersbegeleider werkt onder de verantwoordelijkheid van de scheidsrechterscoördinator. Hij zorgt ervoor dat clubscheidsrechters hun hobby op een prettige en veilige manier kunnen uitoefenen.
  Frequentie: Wekelijks/ bij oproep

 • Assistent Scheidsrechter:
  Na afronding van de opleiding Assistent Scheidsrechter ben je in staat met vlagsignalen de scheidsrechter te adviseren tijdens de verschillende spelsituaties en met hem of haar goed samen te werken.
  Frequentie: wekelijks/ bij oproep

 • Ontvangst scheidsrechters:
  Je ontvangt scheidsrechters en maakt ze wegwijs binnen de vereniging. Ook zorg je dat ze in de rust opgevangen worden. Hierbij werk je samen met de ontvangstdienst.

 • Scouts:
  De scouts bekijken de wedstrijden van de (jeugd)leden en zetten hun beoordeling in Talento. Eens in de zoveel weken komt de commissie bij elkaar om te overleggen.
  Frequentie: wekelijks

 • Trainer:
  Als trainer train je 1 a 2 keer per week een team. Op de wedstrijddagen coach je samen met de begeleider het team.
  Frequentie: meerdere malen per week
  Leeftijd: Vanaf 14 jaar (=hulptrainer)

 • Begeleider:
  Als begeleider help je de trainer en regel je alle administratieve zaken rondom het team. Ook ben je de contactpersoon voor de leeftijdscoördinator.
  Frequentie: wekelijks

 • Wedstrijdzaken pupillen:
  Zorgen voor de indeling van de velden en kleedkamers voor de trainingen en de wedstrijden. Verwerken van verzoeken voor het verplaatsen van wedstrijden van zowel Reiger Boys teams als bezoekende teams.
  Frequentie: wekelijks

 • Wedstrijdzaken Junioren/senioren:
  Zorgen voor de indeling van de velden en kleedkamers voor de trainingen en de wedstrijden. Verwerken van verzoeken voor het verplaatsen van wedstrijden van zowel Reiger Boys teams als bezoekende teams.
  Frequentie: wekelijks

 • Limonade vader/moeder Kabouters:
  Elke zondagochtend verzorgt de limonade ouder de limonade in de rust voor de Kabouters.
  De limonade wordt gemaakt in de ontvangstruimte en vervolgens in de kleedkamers gezet. Na de rust worden de kannen en bekers opgeruimd en alles weer schoongemaakt,
  Frequentie: wekelijks 30 minuten op zondagochtend

 • Omroeper Heren/ Dames:
  Als omroeper bij de Heren- en/of Dames wedstrijden geef je tijdens de wedstrijd alle relevante informatie door.
  Frequentie: bij alle thuiswedstrijden

Communicatie

 • PR Commissie:
  De PR commissie verzorgt de externe communicatie van de vereniging. Behalve het (mede) opstellen van externe mededelingen stellen zij ook de nieuwsbrief samen. Onderdeel van de PR commissie is ook het beheer van onze website.
  Frequentie: wekelijks

 • Onderhoud Website:
  Een belangrijk medium bij onze vereniging is de website. Vanuit alle commissies kunnen stukjes, foto’s o.i.d. worden aangeboden bij de Websitecommissie. De stukjes moeten beoordeeld worden en worden geplaatst op de website. Het onderhoud van Facebook is ook hier in ondergebracht. De websitecommissie is een onderdeel van de PR-commissie.
  Frequentie: dagelijks (vanuit huis te doen)

 • Flyers/drukwerk ontwerpen:
  Binnen de vereniging hebben we vaak leuke activiteiten wat uiteraard dan ook gepromoot moet worden. Lijkt het je leuk om dit promotiemateriaal te ontwerpen, dan is dit een mooie vrijwilligerstaak voor jou.
  Frequentie: af en toe

 • Flyers/drukwerk drukken:
  Naast het ontwerpen van het promotiemateriaal moet dit ook gedrukt worden.
  Frequentie: af en toe

 • Teksten schrijven:
  Hou jij van interviewen? En kun je goed teksten schrijven en op tekstuele fouten controleren? Dan kunnen wij je hulp altijd gebruiken. Zeker rond het maken van de presentatiegids moet er veel geïnterviewd, geschreven en tegen gelezen worden.
  Frequentie: af en toe

 • Marketingplan opstellen:
  Het opstellen van een marketingplan voor de vereniging zal in samenwerking met het bestuurslid Commerciële Zaken gemaakt worden.
  Frequentie: 1x per jaar

Onderhoud

 • Technisch onderhoud (MOT):
  Als medewerker van de MOT werk je in teamverband aan het onderhoud van het complex. Werkzaamheden zijn divers; van schoonmaakwerkzaamheden tot (technisch) onderhoud
  Frequentie: maandagochtend; woensdagochtend en vrijdagochtend

 • Schoonmaak kleedkamers:
  schoonspuiten en aanvegen van de kleedkamers
  Frequentie: wekelijks
  Leeftijd: Vanaf 14 jaar

 • Complexbeheer:
  Als complexbeheerder ben je het aanspreekpunt voor alles wat op het complex afspeelt. Verder ben je de spreekbuis van de MOT en bestuurslid ‘Vastgoed en Terreinen’.
  Frequentie: gedurende het gehele seizoen

 • Materialen/Sleutelbeheer:
  Als medewerker materialen/ sleutelbeheer ben je aan het begin en het eind van het seizoen verantwoordelijk voor de uitgifte en inname van sleutels aan trainers, coaches en andere vrijwilligers. Ook ben je verantwoordelijk voor de uitgifte en inname van ballen, pionnen etc aan de trainers en coaches van de teams. Lopende het seizoen houdt je de voorraden van de sleutel, de ballen en de pionnen bij. Ook ben je verantwoordelijk voor het oplossen van problemen mbt materialen/sleutels.
  Frequentie: wekelijks

 • Medewerker Kledingfonds:
  Als medewerker kledingfonds geef je aan het begin van het seizoen de kledingtassen uit en neem je ze aan het eind van het seizoen weer in. Lopende het seizoen verwerk je bestelling mbt het kledingfonds en los je problemen mbt kleding op.
  Frequentie: Voornamelijk aan het begin en het eind van het seizoen enkele avonden

 • Schoonmaak kantine:
  Wekelijkse schoonmaak van de kantine, keuken en overige ruimtes op de boven verdieping.
  Frequentie:1x per week 1,5 uur op dinsdagavond
  Leeftijd: vanaf 15 jaar

 • Grote schoonmaak kantine en keuken:
  Grote en grondige schoonmaak van de kantine, keuken en overige ruimtes op de boven verdieping.
  Frequentie: 2a 3x per jaar
  Leeftijd: vanaf 15 jaar