Aanmelden als lid van v.v. Reiger Boys kan alleen door het digitaal invullen van het aanmeldformulier (zie hieronder). Bij het versturen van het aanmeldformulier worden de gegevens verzonden naar onze ledenadministratie. Tevens gaat u daarbij akkoord met het contributiereglement en het vrijwilligersprotocol. Ook als u nog niet zeker weet of u of uw kind lid wil worden, dient u het aanmeldformulier in te vullen. Nadat u het aanmeldformulier heeft ingevuld, zal de ledenadministratie na ontvangst de desbetreffende coördinator informeren. Deze coördinator neemt vervolgens contact met u op om u te informeren over de verdere gang van zaken en het volgen van een proeftraining.

Een speler heeft recht op 2 proeftrainingen.

Pas als er plaats is in een team én de speler wil daadwerkelijk lid worden, dan wordt een speler lid gemaakt en volgt een contributiefactuur.

Voor eventuele vragen over uw lidmaatschap kunt u ook mailen met ledenadministratie@reigerboys.nl