Waarom?
Begeleiders/trainers van jeugdteams kunnen te maken krijgen met pestgedrag van pupillen, junioren. Alle kinderen van Reiger Boys hebben recht op een fijn en veilig "klimaat" in en rondom de velden. Daar past pesten niet bij.

Wat is pesten?
We spreken van pesten als hetzelfde kind regelmatig en systematisch wordt bedreigd en geïntimideerd. Kinderen worden vaak gepest om hun uiterlijk, vanwege hun kleding, of omdat ze anders zijn dan anderen.

Hoe wordt gepest?

 • Met woorden: Schelden, vernederen, bijnamen, dreigen enz
 • Fysiek: Duwen, schoppen, slaan, aan kleding trekken, haren trekken, krabben enz
 • Achtervolgen: Opjagen, achterna lopen, in de val laten lopen, opsluiten enz
 • Uitsluiting: Doodzwijgen, negeren, uitsluiting bij het spel enz
 • Stelen en vernielen: Afpakken van kledingstukken, tas vernielen, banden lekprikken enz
 • Afpersing: Dwingen, geld of spullen afgeven, dwingen van overig gedrag enz

Wat te doen?
De begeleider/trainer kan omgangsregels opstellen/benoemen die voor alle kinderen duidelijk zijn. Door ze bij de start van het seizoen te bespreken en ze eventueel, indien nodig, te herhalen wordt duidelijk gemaakt dat pesten niet getolereerd wordt. De volgende afspraken binnen het team zouden kunnen worden gebruikt:

 • Ik accepteer een ander zoals hij is
 • Ik blijf van de spullen van een ander af
 • Als er ruzie is, speel ik niet voor eigen rechter
 • Ik bedreig niemand, ook niet met woorden
 • Ik gebruik geen geweld
 • Als iemand mij hindert vraag ik duidelijk ermee te stoppen
 • Als dat niet helpt vraag ik mijn leider/trainer om hulp.
 • etc

Begeleiders/trainers hebben een voorbeeldfunctie. Vloeken, tieren, klagen bij de scheidsrechter/grensrechter als de resultaten tegenvallen of het niet gaat zoals men wenst is geen voorbeeld voor de kinderen.

Als opgemerkt wordt dat een kind gepest wordt kan de begeleider/trainer het volgende doen:

 • Praten met het gepeste kind. (praat niet over daders en slachtoffers, dit stigmatiseert)
 • Praten met het pestende kind (idem)
 • Samen met beide kinderen praten en afspraken maken (idem)
 • Altijd complimenten maken naar de kinderen voor wat ze wel goed doen

Het is belangrijk dat er rekening gehouden wordt de "emotionele rijpheid"van het betreffende kind. Probeer in het contact aan te sluiten bij de leeftijd van de minderjarige.

Als het pestgedrag voortduurt, kunnen de volgende stappen worden overwogen:

 • Gesprek tussen de ouders met begeleider (met of zonder kind)
 • Lichte sanctie opleggen (een helft reserve, kleedkamer schoonmaken), bespreek de sanctie bij voorkeur, vooraf met de desbetreffende ouders.
 • Nabespreken. Het kind altijd een compliment geven voor het feit dat de sanctie is volbracht en met een schone lei kan worden begonnen.
 • Als bovenstaande stappen niet helpen, contact opnemen met de ouders en coördinator van Reiger Boys
 • Laatstgenoemde zal, indien nodig, het jeugdbestuur inlichten
 • Betrokkenen kunnen tevens contact opnemen met de vertrouwenspersoon van Reiger Boys (zie website Reiger Boys).

Tot slot:
We zijn een voetbalclub, geen school of instelling. We kunnen niet te diep graven in de psyche van de kinderen. We kunnen wel een open en veilige sfeer neerzetten, waarbij aandacht is voor prestatie en gezelligheid. Hier hoort bij dat leiders/trainers kinderen helpen goed voor zichzelf op te komen, maar ook dat hen wordt bijgebracht dat het niet nodig is een ander te pesten.

Het bestuur van Reiger Boys