Reiger Boys is een grote club (ruim 1300 leden) en streeft ernaar een nette vereniging te zijn. Soms gebeuren er op of rond de voetbalvelden -helaas- dingen waarmee je als lid niet graag te koop loopt of die voor de betrokkene(n) gevoelig liggen. Hierbij kan gedacht worden aan vormen van ongewenst gedrag zoals; intimidatie, agressie, dreigementen, pesterijen, discriminatie, seksuele intimidatie (misbruik) etc.
 
Er zijn verschillende mogelijkheden hiermee om te gaan. Soms kunnen deze negatieve ervaringen besproken worden met een leider, een trainer, een coördinator, of een bestuurslid van de club. Soms blijkt deze stap echter te groot omdat het onderwerp gevoelig ligt. Ook kan er sprake zijn van gevoelens van boosheid, schaamte, of wil men de situatie (eerst) vertrouwelijk bespreken en buiten de club houden.

In deze gevallen kan een onafhankelijk vertrouwenspersoon de helpende hand bieden.

De vertrouwenspersoon:

  • Luistert, bemiddelt, beantwoordt, onderzoekt en verwijst indien nodig.
  • Handelt te allen tijde onafhankelijk.
  • Communiceert uitsluitend met derden indien de betrokkene hier schriftelijk toestemming voor geeft. 
  • Houdt zich aan het “reglement vertrouwenspersoon” (te vinden op de website van Reiger Boys).  

Het bestuur van Reiger Boys heeft Jolien Kater aangesteld als vertrouwenspersoon van de vereniging.

Lees hier het bijbehorende reglement en het pestprotocol

Jolien is te benaderen via mail: vertrouwenspersoon.rb@gmail.com