rbnieuw2Inmiddels zijn de voorbereidingen van het nieuwe seizoen alweer in volle gang. Als lid van een vereniging betaal je contributie. Door de hogere kosten die de vereniging krijgt doorbelast is in de ALV van december 2023 besloten om de contributie met maximaal 5% te indexeren. Uiteindelijk is voor het seizoen 2024/2025 de indexering op 3,3% uitgekomen. Dit betekent dat er na zes seizoenen zonder contributieverhoging er dit jaar een contributieverhoging plaatsvindt. De hoogte van de contributie voor het seizoen 2024/2025 is te vinden op deze pagina. De hoogte van de contributie wordt per seizoen beoordeeld.

Omstreeks half juli aanstaande worden de contributiefacturen per email verzonden. Let hierbij ook op ingekomen berichten in uw ongewenste (spam) mailbox. Om blokkades te voorkomen dient de contributie binnen de daartoe gestelde termijn te zijn voldaan. De betaling kan geschieden op het bankrekeningnummer van de contributierekening: IBAN- nummer NL40 INGB 0004133246 (links bovenin op de factuur), met vermelding van het factuurnummer en het lidnummer (deb.nr.). Ook kan via de betaallink op de factuur de contributie worden voldaan. Mocht een betaling in een keer niet mogelijk zijn, neem dan contact met ons op via: contributie@reigerboys.nl. Spreek een betaalregeling wel tijdig af (in juli of augustus). Als er niet op tijd wordt betaald, dan volgt eerst een herinnering. Daarna volgt een aanmaning. Wordt hierna niet betaald, dan zal een spelblokkade worden opgelegd. Er mag dan niet meer worden gevoetbald.

Indien betaling van de contributie een probleem is, dan wijzen wij op de diverse regelingen zoals de Dijk en Waardpas https://www.dijkenwaardpas.nl en het Jeugdsportfonds https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/noordholland/. Hier kan ondersteuning gevraagd worden voor betaling van de contributie.

Wil je opzeggen doe dit dan vóór 15 juni a.s. Anders gaan wij ervan uit dat je lid blijft en krijg je de contributie voor volgend seizoen in rekening gebracht.

Met sportieve groet,
Het bestuur van v.v. Reiger Boys