ALV 2012012Sommige van jullie zullen het misschien al weten, sommigen van jullie zullen het in de wandelgangen misschien al hebben vernomen, voor sommige is het misschien een totale verrassing. Voor de v.v. Reiger Boys een gemis. Onze zeer gewaardeerde kantinecoördinator, Paula Bourgonje, zal aankomend seizoen haar functie (deels) neerleggen en het stokje aan een ander overdragen.

De functie kantinecoördinator is niet zo maar een functie, het is veel meer als het bakkie koffie op de zaterdagmorgen. De meesten hebben geen idee wat er voor nodig is om datzelfde bakkie koffie te kunnen schenken en wat voor tijd er in gaat zitten om dat te kunnen organiseren. Paula heeft deze functie 5 jaar bekleed en ik heb er alle respect voor de wijze waarop zij dit heeft gedaan, voor de tijd die zij erin heeft gestoken en met het enthousiasme waarmee zij dit heeft gedaan. Namens het bestuur van de v.v. Reiger Boys wil ik Paula hartelijk bedanken voor de inzet die zij heeft getoond om onze vereniging betreffende kantinezaken draaiende te houden. Paula Bedankt!!!!.

Gelijkertijd met spijt in het hart voor het (deels) afscheid nemen van Paula kan ik jullie met trots mededelen dat we voor aankomend seizoen een nieuwe kantinecommissie hebben opgericht. Ik heb Fred de Vries bereid gevonden om de functie van Paula over te nemen en voorzitter van de kantine commissie te worden. Op dit moment bestaat deze kantinecommissie uit 4 personen. Fred zal de algehele coördinatie en kantineplanning op zich nemen, Aad Buur zal de inkoop en bevoorrading blijven doen, Simone Visser zal de toernooien en evenementen betreffende kantinezaken gaan doen en Fred assisteren waar nodig, Paula blijft de schoonmaak organiseren en Fred gedurende aankomend seizoen bijstaan met daad en advies. Ikzelf zal bestuurlijk verantwoordelijk blijven maar mijn prioriteiten geheel bij de sponsorcommissie gaan neerleggen. Uiteraard zult u ons allen ook regelmatig achter de bar of frituur blijven zien.

Voor u betekend dit dat u voortaan niet meer van mij de planning opgestuurd krijgt en niet meer bij Paula of mij uw vragen of suggesties moet / mag neerleggen maar dat Fred de Vries uw eerste aanspreekpunt zal zijn. Ik heb er alle vertrouwen in dat Fred deze functie met volle overtuiging zal bekleden en ook een zeer aangenaam persoon is om mee te werken. .

Namens het bestuur wens ik Fred, zijn commissie en alle kantinemedewerkers dan ook heel veel succes toe en vertrouw erop dat jullie hem ook de steun willen geven die jullie Paula en mij ook hebben gegeven. Namens Paula en mijzelf wil ik jullie allen van harte bedanken voor de inzet en medewerking die jullie ons hebben gegeven en uiteraard zien we elkaar aankomend seizoen.

Denkt u nu dat u Fred wilt helpen om ook aankomend seizoen te helpen de kantine draaiend te houden, neem dan contact met Fred op. Het telefoon nummer van Fred is 06-51559317 en u kunt hem per mail bereiken via kantine@reigerboys.nl

Met vriendelijke Groet,

Namens v.v. Reiger Boys
Arjan de Back
Bestuurslid Commerciële zaken