Na enkele oriënterende gesprekken is er deze week de beslissing genomen. Reiger Boys gaat beginnen met een zaalvoetbalafdeling. De planning is om met ingang van het seizoen 2011-2012 hiermee te beginnen. Veel Reiger Boys leden spelen elders zaalvoetbal. Het bestuur heeft gemeend om onze eigen leden de mogelijkheid te bieden om zaalvoetbal te spelen bij Reiger Boys. Daarnaast wordt verwacht ook nieuwe leden hiermee aan te trekken welke bij Reiger Boys in de zaal willen voetballen. Het zal een volwaardige zaalvoetbal tak worden welke binnen de huidige organisatie van Reiger Boys zal vallen echter wel als een separate commissie. De komende periode wordt verdere invulling gegeven aan deze structuur. De zaalvoetbal afdeling zal geen aparte vereniging worden. Het zaalvoetbal zal mogelijk worden voor senioren en de jeugd.

De voorbereiding is in gang gezet. Belangrijk hierbij is het neerzetten van een goede organisatie. Er is afgesproken dat deze afdeling niet onder de bestaande portefeuille voetbalzaken komt te hangen maar dat hiervoor een nieuw bestuurslid zal worden gezocht.

Personen welke mee willen helpen  bij het opzetten van de organisatie kunnen contact opnemen met b.rietveld@reigerboys.nl (Bestuurslid voetbalzaken jeugd).

Op korte termijn volgt meer nieuws. O.a. hoe je je kunt opgeven, als persoon of team, om bij Reiger Boys in de zaal te kunnen voetballen.

Namens het bestuur,
Koen van der Horn
Voorzitter v.v Reiger Boys