Toen Koen van der Horn bijna 3 jaar geleden de voorzittershamer ter hand nam werd reeds de afspraak gemaakt dat de Heer van der Horn 3 uiterlijk 4 jaar de voorzitter zou zijn van v.v. Reiger Boys. Hierbij maakt het bestuur van v.v Reiger Boys bekend dat Voorzitter Koen van der Horn per 1 Juli dit jaar zal stoppen met besturen en als voorzitter van de vereniging. In afwachting van een nieuwe voorzitter zal Ben Rietveld, vice voorzitter, tijdelijk de honneurs van de voorzitter waarnemen. De Heer van der Horn heeft een kleine 7 jaar zitting gehad in het bestuur waarvan 3 jaar als voorzitter. De invoering van het zaalvoetbal bij Reiger Boys en het tweede internationale toernooi op 4 juni zijn de laatste twee grote wapenfeiten van de voorzitter.