administratieEnkele maanden geleden is er een financiële werkgroep opgestart om de verenigingsadministratie van Reiger Boys te optimaliseren. Na vele gesprekken zijn we verheugd u te kunnen melden dat alles klaar staat voor het nieuwe seizoen. De verenigingsadministratie is nu volledig geautomatiseerd.

Behalve de contributieadministratie zal ook de boekhouding in een centraal systeem verwerkt gaan worden. Hierdoor zal het mogelijk worden om de financiële situatie van Reiger Boys nauwlettend te blijven volgen. De contributieadministratie is nu volledig geautomatiseerd. Hierbij is er eveneens een aanmaningsprocedure geïntegreerd.

Er is afscheid genomen van de acceptgirokaarten. We hebben besloten over te gaan naar een z.g. contributiefactuur. De financiële afdeling is tevens uitgebreid met een aantal personen en zal gaan bestaan uit: André Elsinga (penningmeester), Hans Spaander (verenigingsadministrateur), Adella van der Linden (contributieadministratie), Els Wezepoel (ledenadministratie), Chiel Caminada en Peter Oud.

Namens het bestuur wil de werkgroep bedanken voor hun medewerking.

Ben Rietveld,
Voorzitter