ALV belangrijkDonderdag 28 november stond er een belangrijk punt op de agenda van de Algemene Ledenvergadering: de leden werd gevraagd hoe zij denken over de invoering van een Kledingfonds.

Arjan de Back, bestuurslid Commerciële zaken, hield een heldere presentatie over alle facetten van een dergelijk fonds. Hij (en z'n medebestuursleden) hadden prima voorwerk verricht en konden duidelijk maken dat invoering van een kledingfonds diverse voordelen met zich meebrengt. Op vragen vanuit de leden kwamen bevredigende antwoorden.

De belangrijkste argumenten vóór een kledingfonds op een rij (in willekeurige volgorde):

  • De huidige kledinglijn is aan vervanging toe; het oude contract loopt af.
  • Volgens de oude regeling wordt sponsoring van kleding steeds moeilijker vanwege de hoge kosten. Een kledingfonds is voor een sponsor veel aantrekkelijker, waardoor men verwacht weer meer sponsors binnen te kunnen halen.
  • Het kledingbeleid wordt meer gestructureerd en beheersbaar (eenheid van tenue).
  • Voor de (jeugd)leden is een kledingfonds heel gunstig: €20,- per seizoen per lid (het tenue krijgt men in bruikleen), in plaats van aanschaf van een duur tenue.

Met verschillende leveranciers is al contact geweest. Over de prijzen wordt nog onderhandeld, waarna een keus gemaakt wordt voor de gunstigste optie. Het is dan de bedoeling dat invoering van het kledingfonds in één keer voor de gehele vereniging geschiedt.

Aan de aanwezige leden werd tenslotte gevraagd of zij instemmen met de invoering van het kledingfonds met ingang van het seizoen 2014-2015. De uitslag van de stemming was: 20 stemmen voor, 2 stemmen tegen. Daarmee staat de invoering vast.

Het bestuur werkt de plannen nu verder in detail uit. In februari zal een informatie-avond gehouden worden, waarin alle "ins en outs" nader bekend gemaakt zullen worden.