kerstvoetbalEnkele jaren geleden heb ik geschreven dat de "slapende reus" wakker gemaakt moet worden. Het is natuurlijk erg gemakkelijk om dat te schrijven, maar het laten gebeuren is iets heel anders. De afgelopen maanden is er veel gesleuteld aan het bestuurlijk model. Veel zaken zijn besproken en vastgelegd in procedures. Alles met maar een doel: Reiger Boys terugzetten op de kaart, zowel wat de senioren betreft als (vooral ook) de jeugd. De jeugd is immers onze toekomst.

Bij de vrouwen/meiden is dit al in volle gang. Bijna alle meidenteams zijn najaarskampioen geworden. Een enorme positieve ontwikkeling, met dank aan de vrouwen/meiden organisatie. Belangrijk is nu dit vol te houden, zodat er in de toekomst vele talenten gaan doorstromen naar de damesselectie.

De grote uitdaging ligt nu bij de heren / jongens afdeling. Door het formeren van een totaal nieuwe trainers / begeleidersgroep bij de herenselectie is het roer omgegaan. De doelstelling is hier duidelijk: promoveren naar de 3de klasse. Met het binnenhalen van de 1ste periode titel is al een belangrijke stap gezet.

Het begin is er dus. Sportief gaat het naar wens. Als bestuur zullen we nu mee moeten in de ontstane "flow". Ook wij zullen de lat hoger moeten gaan leggen. Financieel zijn we een gezonde club, maar we mogen niet achterover gaan leunen. Op de Algemene Leden Vergadering (ALV) op 28 november jongstleden hebben we aangekondigd geen contributieverhoging door te gaan voeren. Ook dat is een aardige uitdaging.

De invoering van het kledingfonds beschouwen we als een heel belangrijke stap in de verdere professionalisering bij Reiger Boys. De hoge kosten van de aanschaf van het wedstrijdtenue waren een "doorn in het oog" van het bestuur. Met het kledingfonds zullen die kosten flink gereduceerd worden. Ook het opzetten van een webwinkel gaat veel voordelen bieden voor onze leden. Als club kunnen wij gebruik maken van het goedkoper inkopen van alle voetbalgerelateerde artikelen. Op de ALV heeft het bestuur het groene licht gekregen om het kledingfonds definitief vorm te geven. Achter de schermen zijn we druk bezig de plannen verder uit te werken. In februari 2014 zal het plan klaarliggen en toegelicht gaan worden aan onze leden.

Door alle positieve ontwikkelingen binnen onze club zal het nodig zijn om onze organisatie uit te breiden. Er moet veel werk worden verzet; daarom zijn we op zoek naar vrijwilligers die ons willen gaan helpen bij het realiseren van onze plannen. Heeft u interesse, neemt u dan contact op met de voorzitters van de diverse commissies (zie ook onze website).

Tot slot maak ik van deze gelegenheid gebruik om u namens het bestuur fijne feestdagen en een sportief, maar vooral gezond Nieuwjaar toe te wensen.

Namens het bestuur,
Ben Rietveld
Voorzitter