clubs convenantDe voorzitters van (in alfabetische volgorde) Hugo Boys, KSV, Reiger Boys, Stichting Recreatiezaalvoetbal, SVW'27 en WMC ondertekenen op 20 januari 2014 het convenant "Samen voetballen in Heerhugowaard".

Het overlijden van grensrechter Nieuwenhuizen door geweld, eind 2012, heeft in Nederland heel veel losgemaakt. Vele verenigingen en instanties zetten zich met allerlei acties in om dergelijke zaken te voorkomen. De Heerhugowaardse politiek heeft contact gezocht met alle voetbalverenigingen in Heerhugowaard. Dat heeft uitgemond in een zogeheten "convenant", een overeenkomst, waar de besturen van alle genoemde verenigingen volledig achter staan.

Wat houdt het convenant in? Kort gezegd komt het erop neer, dat elke vereniging uiterlijk 1 juli 2014 gedragsregels opstelt voor iedereen die direct of indirect bij de club betrokken is en erop toeziet dat die regels nageleefd worden (hier te downloaden).

Vanuit alle verenigingen wordt een contactpersoon aangesteld; alle contactpersonen vormen een werkgroep, die driemaal per jaar bijeenkomt. Incidenten moeten altijd gemeld worden aan de contactpersoon. Hij/zij zorgt er dan voor dat er verdere actie ondernomen wordt, in overleg met de vereniging en indien gewenst met de KNVB. Tevens komt er een registratie (ook door de KNVB) van leden die geroyeerd zijn vanwege wangedrag.

Al met al een prima initiatief, dat er hopelijk voor zorgt dat iedereen met plezier kan sporten en dat we verschoond blijven van wangedrag en akelige incidenten.

De gedragsregels, bedoeld voor alle doelgroepen die betrokken zijn bij het clubvoetbal, zullen tussen nu en juli 2014 bekend worden gemaakt. Een algemeen concept is inmiddels gemaakt, maar het kan nog worden toegesneden op clubspecifieke situaties.

Het Bestuur