infoOnlangs heeft het bestuur een PR-commissie in het leven geroepen. Deze wordt gevormd door Hans van der Veldt en Henk Hoogeveen. Een van hun activiteiten zal zijn om een Nieuwsbrief te verzorgen. Deze zal op de site verschijnen, maar komt ook op papier op zaterdag in de kantine te liggen. Het streven is die Nieuwsbrief om de veertien dagen te laten verschijnen.

De Nieuwsbrief is van en voor alle leden

Doel van de Nieuwsbrief is velerlei. Uiteraard is het bedoeld om de communicatie tussen de leden te verbeteren en daarmee de onderlinge band te verstevigen. Zo zal het bestuur bijvoorbeeld via de brief laten weten wat er tijdens de vergaderingen besproken is, welke plannen en ideeën er zijn, waar men tegenaan loopt, enz. Ook de verschillende commissies kunnen laten weten waar ze mee bezig zijn.

De PR-commissie hoopt echter ook dat de leden bijdragen gaan leveren. Dat kan van alles zijn: een bijzonder voorval, een vraag over een training, een melding van iets bijzonders, kortom allerlei leuke, interessante, nuttige zaken. Geen ellenlange verhalen, maar kortere, goed leesbare stukjes. Je kopij kun je sturen naar: pers@reigerboys.nl 

De commissie zal ook willekeurige personen een lijstje met vragen voorleggen met de vraag daarop te reageren. Zo kan er input zijn vanuit iedereen die bij Reiger Boys betrokken is. Het plan is de Nieuwsbrief op de volgende data te laten verschijnen: 13/2, 27/2, 13/3, 27/3, 10/4, 24/4, 8/5, 22/5 (digitaal). De zaterdagen na die data ligt de papieren versie in de kantine.

Aanmelden voor de digitale Nieuwsbrief kan door je in te schrijven. Op de verschijningsdag ontvang je deze automatisch in je mailbox. Uiteraard zal hij ook via deze site te downloaden zijn.

Kopij
De kopij voor de eerste Nieuwsbrief (13/2) moet uiterlijk 10 februari binnen zijn via bovengenoemd e-mailadres.

Als de Nieuwsbrief dan op zaterdag in de kantine ligt, zullen er beslist gesprekken gaan plaatsvinden over hetgeen er op papier staat. Op die manier zullen er zeker ook ideeën op tafel komen die de vereniging nog swingender en dynamischer zullen maken.

Op deze manier hoopt het bestuur een nog grotere betrokkenheid van de leden te kunnen bewerkstelligen.