verslagWekelijks ontvangt de redactie van deze website vele verslagen van wedstrijden. Het is altijd een genot om deze te mogen lezen echter kost het plaatsen van de artikelen relatief veel tijd om het goed en leesbaar te maken voor de vele lezers. Met name harde returns na elke regel of het vergeten van een spatie achter een punt komt veel voor. Daarom nog enkele tips.

 

 

 • Onze vereniging heet Reiger Boys, dus 2 woorden die los van elkaar geschreven worden.
 • Houdt het verslag leesbaar, maak gebruik van alinea's.
 • Geef niet na elke zin een harde return of enter.
 • Stuur foto's altijd los mee en plak ze niet zelf in het Word document.
 • Maak gebruik van lettertype Arial en grootte 10pt.
 • Na een punt hoort een spatie.
 • Probeer de verhalen kort en bondig te houden.
 • Gebruik niet meer dan 36 karakters (inclusief spaties) als koptekst.
 • Maak gebruik van een spellingchecker, het is voor de redactie ondoenlijk alle verslagen te controleren op taal- en stijlfouten.
 • Foto's zijn altijd leuk. Stuur deze los en verklein ze naar max 1024 px breed.
 • Verslagen sturen naar wedstrijdverslag@reigerboys.nl . Ze komen dan automatisch bij de redactie terecht.

Succes met het maken en insturen van verslagen,

De webredactie