18plusVanaf 1 januari 2014 mag geen alcohol meer worden geschonken aan personen onder de 18 jaar. Ook onze kantine zal deze wettelijke regeling moeten naleven, op straffe van een boete wanneer hier niet de hand aan wordt gehouden.

De gemeente Heerhugowaard houd toezicht op de naleving van de Drank- en Horecawet en zal ook bij ons komen controleren om te kijken of wij ons aan de nieuwe regels houden. Uiteraard zullen wij de nieuwe regelgeving respecteren en geen alcohol verkopen aan jongeren onder de 18 jaar.

Het is niet alleen verboden om alcohol te verkopen maar wij dienen ook toezicht te houden dat er bij v.v. Reiger Boys geen alcohol wordt gedronken door jongeren onder de 18 jaar. Het wordt dus ook niet getolereerd dat oudere jongeren drank verschaffen aan jongeren onder de 18 jaar.

Bent u ouder dan 18 jaar en het barpersoneel twijfelt aan uw leeftijd dan dient u zichzelf te legitimeren om alcohol houdende drank te kunnen kopen.

Indien wij ons niet aan deze regels houden kunnen wij fikse boetes verwachten die in de duizenden euro's kunnen lopen of kunnen wij zelfs onze vergunning kwijtraken. U begrijpt dat dit voor ons en daardoor op sportief gebied ook voor u catastrofaal kan zijn.

De kantine vertrouwd op uw begrip en medewerking