rbnieuw2Op de club maken we er ons er wel eens schuldig aan; 'rommel in de kleedkamer, schelden op de scheidsrechter, niet respectvol omgaan met teamgenoten, net te fanatiek coachen etc.'. Dit moet anders!, vindt het bestuur van Reiger Boys. Regels en afspraken vormen de basiselementen voor het functioneren van een samenleving en dus zou dit ook moeten gelden voor een vereniging als de onze. Reiger Boys streeft er naar dat ongewenst gedrag op en rond de velden wordt voorkomen en dat de club sportiviteit, respect en fatsoen uitstraalt.

Het bestuur van Reiger Boys heeft zodoende in 2014 met meerdere voetbalclubs uit Heerhugowaard het convenant 'Samen voetballen in Heerhugowaard' ondertekend. Binnen het convenant zijn, onder de noemer van gedragscode, gedragsregels voor spelers, leiders, ouders enz. vastgelegd.

Een onderdeel van de gedragscode is het invoeren van gedragscode commissie. Per 1 januari 2015 is er een gedragscode commissie aangesteld binnen Reiger Boys. De commissie handelt onafhankelijk en bestaat o.a. uit een jeugdlid, vrijwilliger, seniorenlid, vrouwelijk lid. De gedragscode commissie beoordeelt afhankelijk van ernst en aard, incidenten binnen de club als hiertoe aanleiding bestaat. Indien een overtreding van meer structurele aard is of er sprake is aantoonbaar wangedrag wordt de commissie ingeschakeld.
• Een ieder heeft de mogelijkheid een melding te doen bij de commissie (per mail via gcc@reigerboys.nl of via het meldingsformulier);
• De commissie behandelt de klacht (inventariseren, intern overleg);
• De gedragscode commissie legt, eventueel in overleg met het bestuur, een sanctie op.

Reiger Boys wil de gedragscode zichtbaar maken voor leden, coaches, trainers, vrijwilligers en overige bezoekers (o.a. ouders). Zodoende zal bij de ingang een groot boord worden geplaatst waarop "de 10 gouden regels van Reiger Boys" te lezen zijn. Het spreekt voor zich dat deze regels een relatie hebben met sportief en respectvol gedrag. De 10 gouden regels zullen tevens in klein format in de kleedkamers worden gehangen.

Het bestuur van Reiger Boys wenst een ieder een fijn, sportief en geweldloos speelperiode na het winterseizoen toe!

Bekijk hier het reglement, het meldingsformulier en de 10 gouden regels