scheidsrechtersfluitjeOp 27 december 2014 heeft de scheidsrechterscommissie haar eerste succesvolle Technische dag georganiseerd voor alle scheidsrechters en scheidsrechter begeleiders. Doel van deze bijeenkomst was om enerzijds geven van informatie aan de deelnemers en anderzijds ophalen van verwachtingen en verbeteringen bij de deelnemers.

Op deze bijeenkomst zijn in het eerste deel de spelregels, speciale aandachtspunten voor de scheidsrechters en de opzet en verantwoordelijkheden van de scheidsrechterscommissie besproken. In het tweede deel is er in een workshop vorm in twee subgroepen, te weten een groep van jeugdscheidsrechters en een groep van junioren & senioren scheidsrechters, de verbeter ideeën, de onderwerpen die bij de scheidsrechters spelen, vragen die betrekking hebben op de organisatie en rollen van scheidsrechterscommissie, omgaan met respect in en om het veld, e.d. besproken en behandeld. Na de workshop zijn de opbrengsten van de twee groepen met elkaar gedeeld en besproken.

De bijeenkomst is afgesloten met een korte evaluatie en terugkoppeling van de deelnemers. Een ieder vond deze bijeenkomst zinnig en hebben uitgesproken om dit periodiek te laten organiseren. Dit minimaal twee keer per seizoen, waarbij een bij de start van het seizoen en een tijdens de winterstop. Ook is uitgesproken om de spelregels met elkaar uitvoeriger te bespreken en van elkaar te leren. Onze gast deelnemer Bora Ari heeft aangegeven om een rol te willen spelen bij de behandeling van de spelregels en wil hiervoor een KNVB schijf met spelregels beschikbaar stellen en helpen organiseren van bijvoorbeeld een spelregels avond.

Terugkijkend kunnen we als scheidsrechterscommissie trots zijn op een succesvolle technische dag bijeenkomst die voor herhaling vatbaar is!

Scheidsrechterscommissie Reiger Boys