Reiger Boys Nieuwjaarsreceptie 2015 54Op zaterdag 3 januari is de nieuwjaarsreceptie gehouden. Hier gingen de nieuwjaarswedstrijden aan vooraf. Een uiterst gezellige dag waar verenigingsfotograaf Paul van der Molen een fotoverslag van heeft gemaakt. Tijdens de receptie werden niet alleen drie jubilarissen in het zonnetje gezet maar werden ook de 10 gouden regels van de gedragscode commissie overhandigd aan wethouder Dickhof.

Voor wie niet aanwezig was, de toespraak van voorzitter Ben Rietveld is hier terug te lezen.

 

Beste sportvrienden,

Namens het bestuur heet ik u van harte welkom op de nieuwjaarsreceptie. Allereerst wil ik u de beste wensen voor het nieuwe jaar overbrengen. Ik wens een ieder een goede gezondheid toe.

Ik wil de toespraak niet te lang houden, maar wil toch even een aantal zaken met u delen.

  • Tijdens de Algemene Ledenvergadering heb ik mij herkiesbaar gesteld als voorzitter van Reiger Boys. Ik ben verheugd dat ik wederom voor een periode van 3 jaar mee mag helpen bij het verder uitrollen van onze plannen. Reiger Boys is een grote vereniging waar veel gebeurt. Het is dan ook noodzakelijk om de organisatie in orde te hebben en te houden. We hebben geconstateerd dat een uitbreiding van het kader noodzakelijk is. Bestuurlijk zullen er 3 portefeuilles toegevoegd gaan worden. Vanuit ieders eigen portefeuille zal er opnieuw naar de organisatie gekeken gaan worden. De komende maanden zal de nieuwe organisatie vorm gaan krijgen. Dit alles met maar een doel: "De groei van de vereniging bijhouden".
  • Het afgelopen seizoen is met succes de nieuwsbrief geïntroduceerd. Op deze manier kunnen wij informatie van onze club snel en gemakkelijk communiceren met onze leden en andere betrokkenen bij onze club. Mijn dank aan de PR-commissie.
  • 1 januari is de gedragscode van Reiger Boys in werking gegaan. Ook hiervoor wil ik mijn dank uitspreken tegen de personen welke zitting hebben genomen in de Gedragscode-commissie. Na afloop van mijn toespraak zullen we hier nog even verder op ingaan.
  • De gesprekken met onze betaalde trainers zijn nog in volle gang. Vandaag kan ik u melden dat wij al overeenstemming hebben bereikt met onze Hoofdtrainer Heren, Marc van Wonderen. We hebben met Marc een overeenkomst voor 2 jaar vastgelegd. De komende weken zullen wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen v.w.b. de overige trainers.
  • Vanmiddag zijn de traditionele nieuwjaarswedstrijden gehouden. Voorafgaand aan deze wedstrijden is er een lunch gehouden met genodigden. Ik wil hierbij Peter en Hans bedanken voor het organiseren van de nieuwjaarswedstrijden. Het was wederom weer top geregeld.
  • De penningmeester heeft al tijdens de ALV aangegeven dat we geen contributieverhoging zullen doorvoeren. Ook het indexeren laten we achterwege. Wel staan we als bestuur voor een belangrijke uitdaging om er voor te gaan zorgen dat de inkomsten omhoog gaan. De kantine, sponsorzaken en het organiseren van activiteiten zullen hierbij nog belangrijker gaan worden.
  • Vandaag zullen wij een aantal leden in het zonnetje gaan zetten. Zo hebben we leden die 25 jaar lid zijn van onze club, en er is er zelfs één die 50 jaar lid is!
  • Deze jubilarissen gaan we uiteraard huldigen, maar eerst wil ik, tot slot van mijn toespraak, graag namens het bestuur met jullie het glas heffen. Ik wens iedereen een sportief, maar vooral gezond 2015 toe.

De foto's gemaakt door Paul van der Molen zijn hier te bekijken en te downloaden.