rbnieuw2Het seizoen loopt ten einde en dus is de logische vraag die ik gesteld krijg: Tot wanneer gaan we door met trainen op de woensdagavond? In overleg met trainer Ben de Jong en met het barpersoneel van de kantine is besloten dat volgende week woensdag, dus woensdag 20 mei, de laatste trainingsavond zal zijn dat de kantine geopend is. Er wordt echter nog tot eind juni 7 tegen 7 gespeeld op de vrijdagavonden. Mochten er daardoor nog enthousiastelingen zijn die tot eind juni toch nog zouden willen blijven trainen dan kan daar gelegenheid voor gegeven worden maar dat moeten we dan wel vooraf weten. De aanvangstijd wordt dan vanaf 20.00 uur zodat er geen veldverlichting nodig is. Bovendien moet er rekening mee gehouden worden dat de kantine na 20 mei op woensdagavond niet meer open is.

Peter Coesel, coördinator senioren