rbnieuw2Alle voorwaarden (rechten en plichten) voor een lidmaatschap bij de vereniging zijn nu defintief vastgelegd in het contributiereglement, wat voor elke lid geldt en per direct ingaat. Het contributiereglement is op de website te vinden onder Algemeen / Ledenadministrate. Wij verzoeken u als lid of ouder van een lid dit reglement aandachtig door te lezen en ook te handelen, zoals in de punten is aangegeven. In het reglement komen alle onderdelen met betekking tot het lidmaatschap uitvoerig aan orde.

De meeste punten in dit reglement werden al toegepast. Een aantal punten werden aangepast, zoals het lidmaatschap aangemeld voor 1 januari (volledig) en na 1 januari (half) van een seizoen (punt 7) en het toepassen van de hardheidsclausule (punt 10) bij restitutie of doorschuiving van de contributie bij een bijzonder geval of zwaarwegende reden, ter beoordeling door het bestuur.

Tevens aandacht voor de termijnregeling en de aanmaningsprocedure gevolgd door een overdracht naar een incassobureau (punt 9). Ook de voorwaarden van de vrijwilligersbijdrage (punt 8) komt uitgebreid aan de orde (zie ook vrijwilligersprotocol). De voorwaarden voor het kledingfonds (punt 11) zijn aangegeven en nader uitgeschreven in het kledingreglement.

Zijn er nog vraen of opmerkingen dan gaarne mailen naar contributie@reigerboys.nl

Namens het bestuur
André Elsinga
Penningmeester