Voetballogo Vrienden van RBDe stichting “Vrienden van Reiger Boys” viert dit seizoen, 2015-2016, zijn twintigste bestaansjaar. De in Reiger Boys-kringen welbekende Leen Blind nam eind 1995 het initiatief om tot een “club van 100” te komen. Dat lukte, en een paar maanden later, op 13 juni 1996, werd de officiële oprichtingsakte bij notaris Kleuters getekend. Het doel van “De Vrienden” was en is: voor de vereniging Reiger Boys (extra) zaken realiseren, in de breedste zin, voor alle geledingen binnen de club.

Zoals u natuurlijk allang weet wordt het geld van De Vrienden goed besteed; elk jaar wordt een aantal projecten gekozen om die financieel mogelijk te maken. Dat zijn er in de afgelopen jaren al heel wat geweest. Het afgelopen seizoen: bijdrage t.b.v. de voetbalclinics voor de F-jes, werkkleding voor de MOT-ploeg, ballen voor de pupil van de week, bijdrage aan het International Youth Tournament en bijdragen t.b.v. het kampioenschap van Heren 2 en de promotie van Heren 1. Het meest recent was de geslaagde avond in maart 2015 (in samenwerking met de sponsorcommissie), waarop Jeroen Elshoff en Jeroen Grueter een boeiende presentatie hielden over hun werk als sportverslaggever.

WE WILLEN GRAAG WEER NAAR DE HONDERD !
In de afgelopen jaren is het Vrienden-bestand wat teruggelopen. Onder andere door het overlijden van een aantal trouwe Vrienden, maar zeker heeft ook de economische situatie ertoe geleid dat er mensen moesten afhaken.
Nu het inmiddels weer beter gaat met de economie hebben we er goede hoop op dat we er weer Vrienden bij zullen krijgen. De Vriendenbijdrage is per jaar 50 euro, en dat geld wordt, mede in overleg met het clubbestuur, goed besteed.

Speciale avond
Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan zal in de eerste helft van 2016 een speciale avond georganiseerd worden waarvoor de Vrienden uitgenodigd zullen worden. Nadere informatie daarover volgt zodra meer bekend is over de invulling van de avond.

Meld je aan. Aarzel niet, meld u aan als “Vriend”! Dat kan via devrienden@reigerboys.nl , of schiet een van de bestuursleden aan: Henk Tromp (penningmeester), Nico de Krijger (secretaris), Danielle de Niet (algemeen bestuurslid), Hans van der Veldt (voorzitter). De jaarlijkse bijdrage is slechts € 50,-. Je naam komt dan natuurlijk ook in de vitrine in de kantine te hangen! Zie ook onder het kopje “Aanmelden” op de website van Reiger Boys.