voorblad thnDe informatievoorziening naar de leden van onze vereniging is de laatste jaren aanzienlijk gewijzigd. Tot seizoen 2008/2009 werd wekelijks het verenigingsblad "de Reiger" op papier gedistribueerd naar onze leden. Een enorme klus. De redactie maakte op zondag's de nieuwsbrief op. Vervolgens op maandag werden de exemplaren vermeningvuldigd door een vaste groep van vrijwiligers en gingen ze de distributie in. Vele leden haalden op vaste punten hun "Reigers" op en bezorgden deze bij de leden in de wijken van onze gemeente.

 

Doordat het steeds lastiger werd om vrijwiligers te vinden voor de distributie zijn we overgegaan op het versturen van "de Reiger" per email. Bovendien kon deze ook via de site worden gedownload. Eind seizoen 2010/2011 bleek dat een wekelijkse nieuwsbrief achterhaald was. Immers veel van de berichten waren inmiddels als bij de leden terecht gekomen via email, website of andere middelen zoals SMS en whats-up. Kortom het einde van "de Reiger".

Inmiddels bereiken wij onze leden via de Reiger Boys website, Reiger Boys FaceBook, de drie wekelijke nieuwsbrief en de informatieschermen op ons complex.

Toch nog een aantal digitale Reigers teruglezen is mogelijk door hier te klikken. Ook alle edities van de nieuwsbrieven zijn hier terug te bekijken. Onder het menu algemeen > archief zijn overigens ook alle berichten uit de periode 2012 t/m 2015 terug te lezen.

Veel leesplezier.