rbnieuw2Oproep: Leden gevraagd om op donderdag 19 mei van 19.30 uur tot 22.00 uur mee te denken over de kernwaarden voor v.v. Reiger Boys. Daarmee wordt bedoeld: wat vinden wij als vereniging voor nu en in de toekomst belangrijk: wat willen op sportief gebied bereiken, wat betekenen wij voor de gemeenschap, wat is ons jeugdbeleid, etc. etc.

Sinds enkele maanden is er binnen Reiger Boys een werkgroep actief om zich te verdiepen in de organisatie. Na een workshop eind maart met Sportservice Noord-Holland, waarin we advies hebben ingewonnen, willen wij graag van onze leden horen hoe ze Reiger Boys naar de toekomst toe willen zien.

Wat betekent Reiger Boys voor jou? Wat maakt je trots op Reiger Boys? Wat gaat er goed bij Reiger Boys? Waar krijg je energie van bij Reiger Boys?

Graag gaan wij dit open gesprek met jullie aan in een bijeenkomst op donderdag 19 mei van 19.30 uur tot 22.00 uur. Tijdens deze bijeenkomst willen we graag met een vertegenwoordiging van circa 20-30 leden de belangrijkste normen en (kern)waarden van de vereniging definiëren. Mogelijk is daarna nog een vervolgsessie nodig om de puntjes op de i te zetten en deze daarna voor eind mei aan het Bestuur te kunnen presenteren. Het doel is om deze uiteindelijk ook tijdens de Algemene Leden Vergadering aan de andere leden voor te leggen.

Lijkt het je leuk om mee te denken over het Reiger Boys van nu en voor de toekomst, meld je dan aan voor 11 mei via vrijwilligers@reigerboys.nl