HHW stad van kansenDe gemeente Heerhugowaard volgt in de actuele discussie over de mogelijke schadelijke gevolgen voor de volksgezondheid van rubberkorrels op kunstgrasvelden vooralsnog de KNVB en het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne). Die geven aan dat, op basis van huidige onderzoeken , schade voor de volksgezondheid niet is aangetoond. Op verzoek van de minister van Volksgezondheid doet het RIVM wel nieuw onderzoek. De uitkomsten daarvan worden in december verwacht. Het college heeft de sportverenigingen in Heerhugowaard hiervan (opnieuw) op de hoogte gesteld. De voetbalverenigingen SVW’27 en Reiger Boys hebben ieder een kunstgrasveld, waarin rubbergranulaat is verwerkt.

Met vriendelijke groet,
Hans Jansen
Redactie Stadsnieuws/Persvoorlichting/Woordvoering college van B&W