rbnieuw2Het afgelopen jaar zijn er een aantal nieuwe bestuursleden toegetreden tot het bestuur, te weten:

• Nico van der Wel Voetbalzaken Facilitair
• Lisanne Meijer Kantine Zaken
• Marlieke van Vugt Vrijwilligerszaken (was hiervoor Algemeen lid)
• Mike van Alphen Kleding en materialen (hiervoor onderdeel Algemene Zaken)

Deze mensen hebben zich de afgelopen periode inmiddels voorgesteld en zijn reeds met veel plezier begonnen. Dit lichten wij nader op de ALV toe.

Op dit moment zijn er nog twee open vacatures binnen het bestuur, te weten:
• Commerciële Zaken
• Vastgoed en Terreinen (hiervoor onderdeel Algemene Zaken)

Voor deze vacatures hebben zich twee kandidaten gemeld respectievelijk Michael Obbes en Ed de Jong. Het bestuur heeft reeds positief contact gehad en wil deze kandidaten graag voorstellen. Conform artikel 12 lid 2 van de statuten kunnen tegen kandidaten tenminste door 3 leden worden gesteld mits hiervan uiterlijk 2 x 24 uur voorafgaand aan de ALV gepland voor 28 december aanstaande worden aangemeld via secretaris@reigerboys.nl.

Langs deze weg zijn jullie nogmaals van harte uitgenodigd op de ALV gepland voor 28 december 2016 om 20:00.

Met sportieve groet,

Bestuur v.v. Reiger Boys