zonder respect geen voetbalVerbaal geweld op of rond het veld hoort niet in het voetbal thuis. Helaas wordt het voetbalfeest wel eens verstoord. Voetbal staat midden in onze maatschappij en ervaart de brede maatschappelijke ontwikkelingen die Nederland doormaakt.

Voetbalvereniging Reiger Boys wil er alles aan doen om ervoor te zorgen dat we met elkaar van voetbal kunnen blijven genieten en dat wangedrag een uitzondering is. Hieronder kunt u lezen welke regels de arbitrage hanteert, indien naar de mening van de scheidsrechter sprake is van onbehoorlijk gedrag in of langs het veld. Laten wij samen met elkaar zorgen dat deze regels niet hoeven te worden uitgeoefend.

Uw mening op papier
Graag lezen wij op de achterzijde van deze flyer uw mening over de arbitrage van uw wedstrijd. Hiermee geeft u uw inzicht over de arbitrage tijdens de wedstrijd en draagt u bij om de kwaliteit van de arbitrage bij onze club te verbeteren. Alvast dank voor uw medewerking.

Regel 12 - OVERTREDINGEN EN ONBEHOORLIJK GEDRAG

Overtredingen tegen wisselspelers, teamofficials, wedstrijdofficials etc. worden nu bestraft met een directe vrije schop. Betreft (licht) gewelddadige handelingen als spuwen, duwen, gooien met een voorwerp, etc. Het in woord en/of gebaar te kennen geven het niet eens te zijn met de leiding, wordt bestraft met een indirecte vrije schop (en een gele kaart).

wedstrijdbeoordeling scheidsrechter invulformulier

Download hier de complete flyer in pdf formaat