rbnieuw2Het is uitermate belangrijk dat onze leden, jeugdleden en overige betrokkenen onbezorgd kunnen sporten in een veilig sportklimaat en bij de trainers, begeleiders en overige vrijwilligers in veilige handen zijn. Ontuchtzaken bij verenigingen komen steeds vaker in het nieuws. Een goed aannamebeleid kan ernstige problemen voorkomen. Door het hebben van een aannamebeleid zullen mensen met verkeerde bedoelingen eerder afgeschrikt worden om binnen de vereniging een functie te vervullen.

Als onderdeel van het aannamebeleid worden bij het werven en inzetten van vrijwilligers van v.v. Reiger Boys de volgende stappen ingevoerd:

  • Een kennismakingsgesprek met een lid van het bestuur of betreffende commissieverantwoordelijken;
  • De vrijwilliger dient de gedragsregels tot zich te nemen en deze te ondertekenen;
  • Bij gecontracteerde medewerkers worden mogelijke referenties gecheckt;
  • Voor iedere vrijwilliger die met minderjarigen en/of mensen met een verstandelijke beperking werkt, wordt een Verklaring Omtrent Gedrag aangevraagd (deze is gratis tot in ieder geval 1 januari 2020);
  • Aan trainers en begeleiders van jeugdteams wordt gevraagd deel te nemen aan de jaarlijkse bijeenkomst voor de seizoensopening;
  • Begeleiders en trainers van v.v. Reiger Boys zijn of worden lid van de KNVB. Hiermee valt ieder van deze vrijwilligers onder het
    tuchtrecht van de KNVB.

In eerste instantie was het de bedoeling om de VOG-verklaring alleen voor de trainers en begeleiders, kortom de vrijwilligers die het meest met de minderjarige leden in aanraking komen, aan te vragen. Tijdens de Algemene Leden vergadering is ons echter gevraagd om dit voor alle vrijwilligers verplicht te stellen. Het Bestuur heeft hiermee ingestemd.

De procedure van het aanvragen van een VOG-verklaring gaat starten bij de bestuursleden. Als dit goed verlopen is en duidelijk is hoe het hele proces in zijn werk gaat, gaan we gefaseerd verder gaan met het aanvragen van de VOG-verklaringen voor alle andere vrijwilligers. Voor nadere informatie kunt u ook alvast kijken op www.nocnsf.nl/vog/veelgesteldevragen

Wij houden jullie op de hoogte van de verdere invoering en informeren jullie nader.

Met sportieve groet,
Het Bestuur v.v. Reiger Boys