Zonder respect geen voetbalVerbaal geweld op of rond het veld hoort niet in het voetbal thuis. Helaas wordt het voetbalfeest wel eens verstoord. Voetbal staat midden in onze maatschappij en ervaart de brede maatschappelijke ontwikkelingen die Nederland doormaakt.

Voetbalvereniging Reiger Boys wil er alles aan doen om ervoor te zorgen dat we met elkaar van voetbal kunnen blijven genieten en dat wangedrag een uitzondering is. Hieronder kunt u lezen welke regels de arbitrage hanteert, indien naar de mening van de scheidsrechter sprake is van onbehoorlijk gedrag in of langs het veld. Laten wij samen met elkaar zorgen dat deze regels niet hoeven te worden uitgeoefend.

Afspraken rondom het veld:

  • Leiders, reserve spelers en toeschouwers staan altijd minimaal 2 meter achter de lijn. Alleen de assistent scheidsrechter mag op de zijlijn staan.
  • Een mooi voorbeeld om u te helpen is veld 3. Hier is een extra lijn om het veld getrokken waarachter Leiders, reserve spelers en toeschouwers moeten gaan staan, zodat de spelers rustig met hun wedstrijd bezig kunnen zijn.

Met dank van alle voetbal liefhebbers!