rbnieuw2Het afgelopen jaar zijn er de volgende wijzigingen binnen het bestuur geweest:

 • De verantwoordelijkheden voor de portefeuille Voetbal Technische Zaken zijn opgedeeld:
  • Dirk van Barneveld​ - Voetbal Technische Zaken Jeugd
  • Ben Rietveld a.i. - ​Voetbal Techfnisch Zaken Heren/Dames
 • De portefeuille Zaalvoetbal is door Ben Rietveld a.i. ingevuld

De afgelopen periode is men inmiddels met veel plezier gestart. Dit lichten wij nader op de ALV toe. In overeenstemming met artikel 12 lid 5 van de statuten treedt ieder bestuurslid drie jaar na zijn/haar verkiezing als bestuurslid af volgens een vastgesteld rooster van aftreden. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt gekozen neemt op het rooster van aftreden de plaats in van zijn/haar voorganger.

Voor dit jaar geldt conform het herziene rooster van aftreden.

 • Ben Rietveld ​​​- Voorzitter (herkiesbaar)
 • Nico van der Wel​​ - Bestuurslid Voetbal zaken facilitair (herkiesbaar)
 • Michael Obbes​​​ - Bestuurslid Commerciële zaken (niet herkiesbaar, evt. a.i..

Op de komende ALV zijn er op dit moment twee vacatures, te weten:

 • Bestuurslid Commerciële Zaken
 • Bestuurslid Zaalvoetbal

Conform artikel 12 lid 2 van de statuten kunnen tegen kandidaten tenminste door 3 leden worden gesteld mits hiervan uiterlijk 2 x 24 uur voorafgaand aan de ALV gepland voor 28 december aanstaande worden aangemeld via secretaris@reigerboys.nl  Michael Obbes is bereid om de functie bestuurslid Commerciële Zaken ad interim in te vullen mochten er geen tegen kandidaten zijn.

Voordrachten tot erelid c.q. leden van verdiensten kunnen ook nog schriftelijk worden aangeboden aan het bestuur van v.v. Reiger Boys (mits uiterlijk 2 x 24 uur voor ALV).

Langs deze weg zijn jullie nogmaals van harte uitgenodigd op de ALV.

Met sportieve groet,

Bestuur v.v. Reiger Boys