rbnieuw2Tijdens de afgelopen Algemene Leden Vergadering van 28 december 2017 hebben er zich met instemming van de aanwezige leden de volgende wijzigingen voor gedaan binnen het bestuur:

Herkiesbare bestuursleden

 • Voorzitter, Ben Rietveld (herkozen)
 • Voetbalzaken Facilitair, Nico van der Wel (herkozen)
 • Commerciële zaken, Michael Obbes (niet herkiesbaar)

Afgetreden bestuursleden

 • Commerciële zaken, Michael Obbes
 • Zaalvoetbal, Ron Veerman; wordt door Ben Rietveld a.i. ingevuld

Nieuwe bestuursleden

 • Voetbalzaken Technisch, Dirk van Barneveld (Jeugd)
 • Commerciële zaken, Wilko Bakker

Het nieuwe bestuur komt er dan als volgt uit te zien:

 • Voorzitter, Ben Rietveld
 • Penningmeester, André Elsinga
 • Secretaris, Dick Kuijl
 • Commerciële zaken, Wilko Bakker
 • Kleding & Materialen, Mike van Alphen
 • Voetbalzaken Facilitair, Nico van der Wel
 • Voetbalzaken Technisch, Dirk van Barneveld (Jeugd) / Ben Rietveld (Heren / Vrouwen) a.i.
 • Vastgoed & Terreinen, Ed de Jong
 • Zaalvoetbal, Ben Rietveld a.i.
 • Kantine, Lisanne Meijer
 • Vrijwilligers, Marlieke van Vught

Met sportieve groet,

Het Bestuur v.v. Reiger Boys

------

Onderstaande foto's zijn genomen tijdens de Algemene Leden Vergadering van 28 december j.l.

ALV0281217a

ALV0281217b