AVGOp 25 mei 2018 treedt de nieuwe privacy wet in werking. In deze Europese Privacy Verordening (ook wel de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en General Data Protection Regulation (GDPR)) wordt een aantal privacy aspecten geregeld waaraan ook de v.v. Reiger Boys zich heeft te houden. Aangezien wij als vereniging privacy belangrijk vinden hebben wij e.e.a. nader onder de loep genomen.

Als voetbalvereniging leggen wij ledeninformatie vast. Dit doen wij omdat wij leden moeten registreren t.b.v. aanmelding bij de vereniging/ KNVB, contributie willen innen, maar ook leden in willen indelen teams en betrokkenen op de hoogte willen houden over ontwikkelingen binnen de vereniging. Voor het kunnen uitvoeren van deze taken beschikt de voetbalvereniging over een aantal hulpmiddelen waarmee ze deze taken kan uitvoeren. Echter, wij beseffen ook dat door het beschikbaar krijgen van deze informatie, v.v. Reiger Boys over privacy gevoelige data beschikt. Een werkgroep is sinds maart volgens een stappenplan bezig om de privacy te borgen, zie hier voor meer info.

In de komende nieuwsbrief die half mei verschijnt wordt er nader op ingegaan.

Namens werkgroep Privacy,
Wilko Bakker, Frank Heemsbergen, Dick Kuijl en Jack Wezepoel