rbnieuw2Als onderdeel van de invoering Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben we het privacy beleid van v.v. Reiger Boys nader vorm gegeven in bijgaand document (klik hier). In de nieuwsbrief van mei wordt er door de werkgroep Privacy een toelichting gegeven. Tijdens de extra Algemene Leden Vergadering op 31 mei 2018 staat stand van zaken invoering Algemene Verordening Gegevensbescherming ook geagendeerd. Het document stellen we graag vast tijdens de extra ALV op 31 mei.

Met sportieve groet,
Bestuur v.v. Reiger Boys