rbnieuw2Beste leden,

De Algemene Ledenvergadering wordt dit jaar gehouden op maandag 10 december 2018, aanvang 20.00 uur.

Het definitieve jaarverslag is beschikbaar en op te vragen bij de penningmeester via e-mail penningmeester@reigerboys.nl Vragen over het financiële jaarverslag kunnen via het bovenvermelde e-mailadres ingediend worden. Specificaties van de met betrekking tot financiële posten zijn beschikbaar. Vragen uiterlijk maandag 3 december 2018 inleveren i.v.m. de beantwoording voor de datum van de ledenvergadering.

Langs deze weg zijn jullie van harte uitgenodigd.

Met sportieve groet,
Bestuur v.v. Reiger Boys

 

Agenda ALV 10 december 2018:

 1. Welkom: koffie, thee en tekenen presentielijst
 2. Opening door Voorzitter v.v. Reiger Boys
 3. Vaststellen verslag vorige ALV’s 28 december 2017 en 31 mei 2018
 4. Mededelingen van het bestuur
 5. Ingekomen stukken
 6. Stand van zaken en te nemen besluiten
  • Extra inzoomen op kosten/opbrengsten veld per tak heren, vrouwen, jeugd (conform afspraak extra ALV 31 mei 2018) en update impact goedgekeurde financiële maatregelen
  • Invoering contantloos betalen uiterlijk per 30 juni 2019
  • Aanpassing contributiereglement (nav besluitvorming extra ALV) - klik hier
   • Toevoegen heren/dames selectie trainingslid toevoegd, voorstel 100€
   • Toevoegen jeugd trainingslid, voorstel 35€
   • Toevoegen bijdrage 7x7, voorstel 35€ en voor komend half jaar 17,50€
   • Boetes overtredingen dienen door de leden te worden betaald
   • Incasso inregelen via incassoburea
  • Invoering vrijwilligersbijdrage seizoen 2018/19 gestort op clubkaart (besluit extra ALV 31 mei 2018
  • Handhaving rookbeleid anders gehele complex rookvrij voor einde lopende seizoe
  • Vacante posities
   • Kas controle commissie (2 personen
   • Commissie van beroep (3 personen
   • Bestuur
 7. Verkiezingen, nieuw bestuur
 8. Jubilarissen en onderscheidingen
 9. Pauze
 10. Jaarverslagen