rbnieuw2Beste leden,

De Algemene Leden Vergadering wordt aanstaande maandag 16 december 2019 gehouden. Aanvang 19.30 uur en vanaf 19:15 uur staat de koffie of thee klaar.

Belangrijke onderwerpen zijn o.a. een besluit over de toekomst van de vrijwilligersbijdrage en de continuering van de zaal.

Alle leden zijn van harte uitgenodigd. Klik op lees meer voor de agenda.

Tot maandag en met sportieve groet,

Bestuur v.v. Reiger Boys

Agenda ALV 16 december 2019 (volgorde van onderwerpen kan nog worden aangepast):

 1. Welkom: koffie of thee, en tekenen presentielijst
 2. Opening, voorstellen, afberichten
 3. Vaststellen verslag vorige ALV
 4. Jaarverslag
 5. Mededelingen van het bestuur
 6. Ingekomen stukken
 7. Verkiezingen, nieuw bestuur
  1. Bestuur
  2. Kascontrole commissie
  3. Commissie van beroep
  4. Gedragscode commissie
 8. Financien
 9. Pauze
 10. Stand van zaken en te nemen besluiten
  1. Strategie (incl update zaal)
  2. Vrijwilligersbeleid
 11. Jubilarissen en onderscheidingen
 12. Rondvraag
 13. Sluiting