Stefanie met microfoon2020 is goed begonnen voor de vrijwilligers van het Stefanie van der Gragt toernooi. In de afgelopen periode zijn de vrijwilligers van Reiger Boys hard bezig geweest om te starten met de organisatie van het nieuwe Stefanie van der Gragt toernooi dat op 27 en 28 juni wordt gehouden op het complex.

Iets meer dan 3 maanden na het openen van de aanmeldingen kunnen we melden dat het toernooi (meer dan) vol is. Alle poules zijn inmiddels gevuld en daarbij is ook de wachtlijst steeds voller aan het raken.

Op dit moment is de organisatie druk bezig om de evenementenvergunning aan te vragen bij de gemeente Heerhugowaard en de daarbij behorende documenten op te maken. Bent u deskundige op het gebied van draaiboeken, vervoersplannen of veiligheidsplannen en wilt u ons helpen met het opmaken van deze documenten dan komen wij graag met u in contact. Wilt u op een andere wijze bijdragen of heeft u goede ideeën dan komen we ook graag met u in contact, u kunt mailen naar stefanievandergragt@reigerboys.nl

Mede namens de meiden wil ik alle vrijwilligers bedanken voor de tijd die zij tot nu toe aan het toernooi hebben besteed en in de toekomst nog gaan besteden.

We kijken uit naar een mooi toernooi!