rbnieuw2Beste leden, ouders/verzorgers, trainers/begeleiders en vrijwilligers,

Op dit moment verkeren we als land maar ook zeker als vereniging in een bijzondere, spannende maar vooral ook onzekere situatie. Hopelijk gaat het goed met jullie en al jullie dierbaren. We missen de trainingen, het kijken van de wedstrijden en de gezelligheid in de kantine!

Reiger Boys is helaas gedwongen gesloten tot tenminste 6 april vanwege de besluiten van de overheid, heel vervelend maar nodig voor ieder zijn en haar gezondheid. Wellicht duurt deze situatie langer dan tot 6 april, daar moeten we op voorbereid zijn. De verwachting is dat ons kabinet en de KNVB ons op korte termijn hierover zullen inlichten. Het laatste nieuws via de KNVB kunt u vinden via de volgende link (klik hier).

Komende week beslist het kabinet over de Corona maatregelen na 6 april. De uitkomst is bepalend voor de KNVB om vast te kunnen stellen of er weer gevoetbald (en getraind) kan worden al dan niet zonder publiek.

Wat dit allemaal exact voor onze vereniging betekent kunnen wij op dit moment nog niet geheel overzien. De impact is afhankelijk van de duur van deze verplichte sluiting. Als voetbalvereniging zijn wij sterk afhankelijk van de inkomsten van onze kantine, de contributie en sponsoren. Helaas lopen we nu door de gedwongen sluiting al achter met de kantine omzet en zeker nu ook een aantal geplande activiteiten in mei en juni niet door kunnen gaan is dit een enorme financiële aderlating.

Van enkele leden hebben we het verzoek gekregen om gedeeltelijke teruggave van de contributie. Op dit moment hebben we al een uitdaging om, zonder inkomsten de komende periode, de vaste lasten te betalen. Het spreekt voor zich dat de uitdaging groter wordt als wij meegaan in de verzoeken tot (gedeeltelijke) restitutie van contributie. Als wij hierin meegaan heeft Reiger Boys een groot (liquiditeits-) probleem en mogelijk een continuïteitsprobleem. We zouden dan grote verliezen gaan maken. Dit betekent dat het bestuur op dit moment heeft besloten om geen compensatie te geven voor (gedeeltelijke) contributie.

Wij zijn in contact met de besturen van de andere voetbalverenigingen uit Heerhugowaard en zullen gezamenlijk bekijken welke helpende hand de overheid c.q. gemeente en de KNVB ons kunnen bieden. We betalen immers nog steeds voor de huur van de velden, kleedkamers, gebruikersbelastingen en KNVB afdracht. We voorzien echter dat dit een langdurig traject zal zijn aangezien veel sportverenigingen soortgelijke verzoeken zullen doen.

Wat betekent dit voor nu?

  1. Per direct worden alle geplande niet verplichte uitgaven en investeringen geschrapt.
  2. Alle geplande toernooien (kaboutertoernooi, jeugdtoernooi en het Stefanie van der Gragt toernooi) schuiven we door naar het volgende seizoen. Mede gezien het feit dat diverse verenigingen zich reeds hebben afgemeld. Daarnaast is de juiste voorbereiding niet meer te waarborgen.
  3. De (nog uitstaande) lessen van de voetbalschool worden verschoven naar een later moment. Iedereen die zich heeft ingeschreven voor de voetbalschool en heeft betaald krijgt automatisch toegang tot het verschoven moment. Hierover worden de betreffende ouders/verzorgers later geïnformeerd.
  4. Helaas gaan de volgende evenementen niet door:
    • De voetbaldag (29 april)
    • Vrijwilligersavond (15 mei)
    • Extra Algemene Leden Vergadering (22 juni)

Wij hopen dat de situatie rond het Coronavirus zich spoedig stabiliseert en we snel weer de draad weer kunnen oppakken en De Wending weer vol zien staan met alle enthousiaste leden en supporters. Tot die tijd denk allen goed om jezelf en elkaar.

Zodra er meer bekend is vanuit het kabinet en de KNVB informeren wij jullie nader.

Dank voor jullie begrip, samen staan we sterk!

Met sportieve groet,

Namens het voltallige bestuur,
Dick Kuijl
Voorzitter v.v. Reiger Boys