rbnieuw2Beste leden, ouders/verzorgers, trainers/begeleiders en vrijwilligers,

Naar aanleiding van de update op 21 april van het kabinet en de KNVB is duidelijk geworden dat er vanaf 29 april -mits aan voorwaarden wordt voldaan- weer getraind kan worden door spelers t/m 18 jaar.

Het Bestuur heeft vrijdag 24 april een plan ter goedkeuring ingediend bij de gemeente Heerhugowaard en Heerhugowaard Sport NV om de trainingen voor de jeugd t/m 18 jaar weer te kunnen hervatten, uitgaande van een start per 6 mei aanstaande. Heerhugowaard Sport NV heeft ons inmiddels telefonisch laten weten dat ze eerst het advies van NOC/NSF en de VSG afwachten en daarnaast ook de afstemming binnen de Veiligheidsregio. Daarna krijgen wij een reactie. Gemeente Heerhugowaard wacht op uitsluitsel van de veiligheidsregio Noord Holland Noord en op protocollen van de NOC*NSF. Wanneer deze bekend zijn en de plaatselijke noodverordening is aangepast, zal Heerhugowaard Sport N.V. ons daarover informeren.

Hervatting trainingen per 6 mei

De volgende groepen Reiger Boys spelers kunnen vooralsnog weer trainen:

 • Kabouters trainen en wedstrijden
 • Tot en met 12 jaar trainen en wedstrijden
 • 13 t/m 18 jaar alleen trainen mits er 1,5 meter afstand wordt gehouden
 • Keeperstraining kan ook weer doorgang vinden
 • Teams met 12 en 13 jarige kinderen volgen het beleid van 13 t/m 18 jaar
 • Voor spelers ouder dan 18 jaar is training helaas nog niet toegestaan

Op basis van de gehouden inventarisatie blijkt er veel animo te zijn om weer lekker te gaan trainen/ voetballen! In verband met het onderhoud van de velden gaan we voor het hervatten van de trainingen gebruik maken van het KGV en veld 4 en 5.

Uitgaande van een goedkeuring voor het plan door de gemeente is het idee om op zondag 3 mei een “try out” uit te voeren voor de Kabouters om te toetsen of de uitvoering van het plan op hoofdlijnen staat en we de bevindingen daarna nog kunnen verwerken.

Belangrijk is in ieder geval dat alleen spelers uit hiervoor genoemde groepen, trainers/begeleiders, coördinatoren en bestuursleden op het complex zijn toegestaan m.a.w. géén ouders/toeschouwers. Nadere instructies over hoe te handelen, rekening houdend met 1,5 meter afstand, volgen zodra we een reactie hebben gehad van de gemeente.

Update activiteiten

 • Gekeken wordt om dit seizoen in ieder geval de eerste groep van de Voetbalschool af te maken. De tweede groep verschuift naar volgend seizoen aangezien training met 1,5 meter afstand houden heel lastig is en het beoogde doel mist.
 • Supercup op de vrijdagen in juni gaat niet door.
 • Jeugd BBQ’s worden verschoven naar het begin van het komende seizoen.
 • Kantine blijft tot het einde van het seizoen gesloten voor de leden.
 • Blosse Sport BSO heeft het verzoek ingediend om per 11 mei weer te kunnen starten.

Hoe verder tot het einde van het seizoen?

 1. We wachten de reactie van de gemeente op ons plan af om de trainingen voor leden t/m 18 jaar weer te kunnen hervatten.
 2. De voorbereiding op het komende seizoen. We hebben het hier dan over o.a. :
  - teamindelingen
  - indeling van de team
  - trainingsschema opstellen
  - de verdere organisatie erom heen
  De planning is om dit rond 30 mei te publiceren. Hierover worden de ouders/verzorgers en leden via de trainers/begeleiders nader geïnformeerd. De KNVB heeft bepaald dat: “De uiterste overschrijvingsdatum vooralsnog gehandhaafd blijft op 15 juni”
 3. Het bestuur gaat met alle uitdagingen die er nu zijn verder aan de slag om te komen tot een sluitende begroting voor het seizoen 2020/2021.

Zodra we nieuws hebben vanuit de gemeente Heerhugowaard delen we dit uiteraard direct met jullie, graag nog even jullie geduld en begrip hiervoor.

Tot nader orde blijft het complex gesloten ook al begrijpen we dat de belangstelling groot is om weer te gaan trainen / voetballen.

Met sportieve groet,
Bestuur v.v. Reiger Boys