hekken bij ingangBeste leden, ouders/verzorgers, trainers en begeleiders,

Vandaag 29 april j.l. is het plan “Trainen met Corona beperkingen” goedgekeurd door de gemeente Heerhugowaard, dus we kunnen weer van start met de trainingen. Daar zijn we super blij mee maar dat betekent wel dat we de richtlijnen van de overheid strikt in acht moeten nemen. Hiervoor is een strikt plan opgesteld wat we moeten naleven. Dit plan wordt zo spoedig mogelijk met jullie gedeeld. Zo mogen er bijvoorbeeld geen ouders het terrein op en moeten ouders direct na het afzetten weer het complex verlaten.

Er is een belangrijke rol weggelegd voor toezichthouders tijdens de trainingen, zogeheten stewards. Als steward ben je aanwezig tijdens (een deel van) de trainingen en zorg je voor een goed verloop van de trainingen en alles eromheen. Omdat er altijd minimaal 2 stewards aanwezig moeten zijn op het terrein en Reiger Boys hiervoor verantwoordelijk is doen we een beroep op jullie. Om alle trainingen te kunnen doen, zijn er 35 stewards per week nodig. Zonder stewards kunnen de trainingen niet doorgaan cq blijft het complex gesloten! Wat houdt het in:

  • er wordt getraind op maandag t/m vrijdag en op zondag (kabouters en Voetbalschool) m.a.w. zaterdag blijft het complex vooralsnog dicht;
  • als je 18 jaar of ouder bent kun je je aanmelden;
  • er zijn minimaal 2 stewards per shift aanwezig;
  • je houdt toezicht op de naleving van de voorschriften;
  • er is altijd iemand van de verenigingsdienst bereikbaar als achtervang voor de stewards.
  • je ontvangt duidelijke instructies en ondersteuning in je taak;
  • je kunt aangeven in het formulier welke shifts je zou willen helpen. Een shift duurt maximaal 2,5 uur.

Dus meld je aan als je een paar uur per week wil helpen. In het aanmeldformulier kun je aangeven welke dagen en tijden je beschikbaar bent. Klik hier voor het aanmeldingsformulier.

We zien jullie reacties graag tegemoet, zodat we de jeugd weer veilig en met plezier kunnen laten trainen!

Namens het bestuur
Stefanie Hoogland en Rick Zwanenburg