rbnieuw2Beste leden, ouders/verzorgers, trainers/begeleiders en vrijwilligers,

Tijdens de persconferentie op 6 mei j.l. is aangegeven dat vanaf 11 mei ook diegenen die ouder zijn dan 18 jaar weer georganiseerd buiten mogen sporten mits er 1,5 meter afstand wordt gehouden en geen wedstrijden.

Op dit moment wordt de bereidheid binnen deze teams geïnventariseerd en opnieuw gekeken naar het trainingsschema alsmede naar de instructies en de in planning van de stewards.

Om feitelijk weer te kunnen starten met de groep van 18+ is eerst nog wel toestemming vereist van Heerhugowaard Sport NV. Zodra deze toestemming er is houden we jullie op de hoogte en gaan we nader in detail communiceren over de mogelijke invulling.

Vanaf 11 mei start overigens ook Blosse Sport BSO weer, hiervoor was reeds al toestemming verleend door Heerhugowaard Sport NV.

Met sportieve groet,
Bestuur v.v. Reiger Boys