rbnieuw2Beste leden, ouders/verzorgers, trainers en begeleiders,

We zijn alweer een aantal weken van start met de trainingen volgens het Corona protocol en sinds vorige week trainen ook de senioren. Het gaat heel goed en we kunnen nog de hele maand juni doortrainen als teams dat willen. Hiervoor zoeken we nog wat extra stewards. Zie hieronder voor meer informatie en aanmelden.

Er is een belangrijke rol weggelegd voor toezichthouders tijdens de trainingen, zogeheten stewards. Als steward ben je aanwezig tijdens (een deel van) de trainingen en zorg je voor een goed verloop van de trainingen en alles eromheen. Omdat er altijd minimaal 2 stewards aanwezig moeten zijn op het terrein en Reiger Boys hiervoor verantwoordelijk is doen we een beroep op jullie. Om alle trainingen te kunnen doen, zijn er 35 stewards per week nodig. Zonder stewards kunnen de trainingen niet doorgaan cq blijft het complex gesloten! Wat houdt het in:

  • er wordt getraind op maandag t/m vrijdag en op zondag (kabouters en Voetbalschool) m.a.w. zaterdag blijft het complex vooralsnog dicht
  • als je 18 jaar of ouder bent kun je je aanmelden;
  • er zijn minimaal 2 stewards per shift aanwezig;
  • je houdt toezicht op de naleving van de voorschriften;
  • er is altijd iemand van de verenigingsdienst bereikbaar als achtervang voor de stewards.
  • je ontvangt duidelijke instructies en ondersteuning in je taak;
  • je kunt aangeven in het formulier welke shifts je zou willen helpen. Een shift duurt maximaal 2,5 uur.

Dus meld je aan als je een paar uur per week wil helpen. In het aanmeldformulier kun je aangeven welke dagen en tijden je beschikbaar bent. Klik hier voor het aanmeldingsformulier.

We zien jullie reacties graag tegemoet, zodat we de jeugd weer veilig en met plezier kunnen laten trainen!

Namens het bestuur
Stefanie Hoogland en Rick Zwanenburg