rbnieuw2Beste leden, ouders, verzorgers en vrijwilligers,

Als gevolg van het aanhoudende Coronavirus heeft het bestuur helaas moeten besluiten om de op 25 november geplande algemene leden vergadering (ALV) te verplaatsen naar het voorjaar van 2021. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheden binnen de COVID-19 wet. Naast de mogelijkheid van het online houden van een ALV maakt de COVID-19 wet mogelijk om de ALV maximaal 4 maanden later te laten plaatsvinden bovenop de statutaire toegestane 6 maanden na het einde van het speelseizoen op 30 juni van afgelopen jaar.

Wij kiezen ervoor om op dit moment geen digitale ALV vergadering te houden. Een digitale ALV brengt behoorlijke kosten met zich mee en wij vinden het belangrijk dat iedereen de gelegenheid moet hebben om actief deel te nemen aan deze vergadering.

Dit betekent voor nu dat de ALV uiterlijk voor eind april 2021 plaats dient te vinden. Wij hopen in maart/ april volgend jaar dat wij in een andere situatie zijn beland en het Corinavirus weer onder controle hebben, zodat wij op een verantwoorde wijze de ALV kunnen laten plaatsvinden. Mocht tegen die tijd een fysieke vergadering nog steeds niet mogelijk zijn, kiezen we op dat moment voor de digitale variant.

Toelichting financiële situatie van de club

De situatie tot en met einde van het seizoen 2019/2020 kunt u uitgebreid lezen in ons jaarverslag, welke opvraagbaar is bij onze secretaris. We kunnen ons voorstellen dat er toch vragen zijn over de huidige en toekomstige financiële situatie van de club. Om deze reden willen wij u graag de financiële situatie nader toelichten via een online overleg. Om de bereidheid hiervoor vast te stellen kunt u zich tot en met 10 november aanmelden via de volgende link (klik hier). Bij gebleken belangstelling plannen we een datum en tijdstip voor eind november.

Jaarverslag 2019/2020

Het jaarverslag over het seizoen 2019/2020 is inmiddels geruime tijd gereed en via de volgende link (klik hier) kunt u het voorwoord lezen. Het gehele jaarverslag is bij onze secretaris Michael Willems (secretaris@reigerboys.nl) opvraagbaar.

Wij rekenen op uw begrip gezien de situatie waarin we nu al geruime tijd zitten en de wijze waarop wij als bestuur de mogelijkheden gebruiken om u toch op de hoogte en betrokken te houden, alsmede iedereen zoveel mogelijk nog te laten voetballen. Laten we samen het Coronavirus er onder krijgen!

Met sportieve groet,
Dick Kuijl
Voorzitter v.v. Reiger Boys