rbnieuw2Beste leden, ouders, verzorgers, trainers/begeleiders en vrijwilligers,

Juist in deze tijd willen wij de trainingen en oefenwedstrijden doorgang laten vinden, maar we zien echter dat niet iedereen zich voldoende aan de Corona maatregelen houdt. We zien dat er scholen zijn die, gezien de stijging van het aantal Corona gevallen onder leerlingen en docenten, over zijn geschakeld naar online lesgeven om zodoende het aanbod van lesuren en de geboden kwaliteit te kunnen maximaliseren. Wij willen als Reiger Boys voorkomen dat we geen trainingen en onderlinge oefenpartijtjes niet meer kunnen organiseren. Langs deze weg willen we dan ook een dringend beroep doen aan een ieder om ons aan de Corona regels te (blijven) houden. De afgelopen periode neemt het aantal positief geteste mensen sterk toe en is het niet uitgesloten dat er voor de Kerst aanvullende maatregelen vanuit de overheid worden getroffen.

Wij vragen u dringend voor u of uw kind:

  • Bij klachten blijf thuis
  • Blijf de gehele periode in quarantaine indien van toepassing
  • Indien u of uw kind in quarantaine zit kom absoluut niet op ons terrein
  • In geval van vragen richt je tot de Corona coördinatoren (Dick, Stefanie, Rick en/of Wil)
  • Trainers bepalen of de trainingen en wedstrijden doorgang kunnen blijven vinden
  • Het is alleen toegestaan om te trainen en wedstrijden te spelen op de overeengekomen tijdssloten
  • Het dragen van een mondkapje in het clubgebouw is niet verplicht doch wordt wel door ons dringend geadviseerd
  • Laten we om elkaars gezondheid denken

Alleen training tijdens overeengekomen trainingstijden.

Het is absoluut niet toegestaan om buiten de overeen gekomen trainingstijden het Reiger Boys complex te betreden. U of uw kind loopt het risico te worden beboet door de BOA’s. Afgelopen weken zijn er meer dan 20 boetes op het complex uitgedeeld.

Zodra er meer informatie is vanuit kabinet, Gemeente Heerhugowaard, RIVM en/of KNVB houden wij jullie op de hoogte.

Met sportieve groet,
Het bestuur
v.v. Reiger Boys