rbnieuw2Via deze weg willen wij, Judith Bakker en Dave Moors, ons vertrek als penningmeesters van onze vereniging aankondigen.

Vol enthousiasme zijn wij twee jaar geleden begonnen om, samen met de leden- en contributieadministratie, de bestaande financiële basis te verbeteren en te beheersen. Door een goede onderlinge samenwerking, het introduceren van maandrapportages, prognoses en noodzakelijke scenario’s, hebben wij een sterk financieel fundament neergezet. In een moeilijke periode met COVID-19 is het ons gelukt om de financiële positie zelfs nog te verbeteren. Dit mede omdat door ons diverse subsidies zijn aangevraagd en gehonoreerd. Daarnaast zijn vele andere zaken die op ons pad kwamen opgepakt en afgehandeld. Financieel staan we er als club op dit moment gewoon goed voor.

Echter, wij verschillen op belangrijke punten van inzicht binnen het bestuur. Te vaak hebben we het gevoel gehad niet volledig betrokken te worden. Het ontbreekt ons daardoor aan de juiste chemie en positieve energie om door te gaan. Dit heeft ons uiteindelijk doen besluiten per direct uit het bestuur te stappen.

 

Direct betrokkenen binnen het bestuur, de leden-, contributie- en financiële administratie hebben we persoonlijk geïnformeerd en die mensen willen we bedanken voor de samenwerking van de afgelopen jaren.

Uiteraard zijn we niet verloren voor de club door diverse andere rollen en voetballende kinderen, waardoor jullie ons vast nog zullen tegenkomen bij onze mooie vereniging.

Tot ziens op en langs het veld.

Judith Bakker en Dave Moors

Reactie dagelijks bestuur:

Als dagelijks bestuur betreuren we de gang van zaken, maar respecteren het besluit van Judith en Dave. Wij willen ze dan ook bedanken voor hun inzet en zijn blij dat ze een aantal zaken afronden en ons zullen ondersteunen bij de overdracht naar een nieuw te vinden penningmeester. Mochten jullie je kandidaat willen stellen of een kandidaat weten dan kunnen jullie je melden bij Michael Willems (secretaris@reigerboys.nl).

Met sportieve groet,

Dagelijks Bestuur
Dick Kuijl, Stefanie Hoogland en Michael Willems