rbnieuw2Dit artikel is aangevuld met additionele informatie

De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen beginnen langzaam weer op te starten. Ben je van plan volgend seizoen niet meer te voetballen bij Reiger Boys, vergeet je dan niet zo spoedig mogelijk af te melden bij de ledenadministratie. Je kunt hiervoor het afmeldingsformulier van de site gebruiken. Klik hier.

De leider/ trainer is niet verantwoordelijk voor de afmelding, hij zal dit niet doorgeven aan de ledenadministratie. Dit is de verantwoordelijkheid van de speler/ ouders van de speler. Ook als je naar een andere club gaat en de nieuwe club een overschrijving indient, dan verzoeken we je jezelf ook af te melden bij de ledenadministratie.

Let op: Alleen schriftelijke afmeldingen bij de ledenadministratie worden verwerkt.

Conform het contributie reglement dient je afmelding voor 15 juni binnen te zijn.

Bij te late afmeldingen worden altijd kosten in rekening gebracht voor het nieuwe seizoen.

Hoe verwerken we jouw afmelding:

  • Zodra jouw afmelding bij de ledenadministratie binnen is, word je afgemeld per opgegeven datum en zetten we een tijdelijke (financiële) blokkade op jouw naam.
  • Deze blokkade geeft ons de gelegenheid om na te gaan of de kleding is ingeleverd en alle financiële verplichtingen zijn voldaan.
  • Zodra we het bericht hebben ontvangen dat de kleding binnen is en niets meer openstaat, dan gaat de blokkade eraf.
  • De opheffing van de blokkade kan even duren als de opzegging per eind seizoen is in verband met het gebruik van de kleding. Uiteraard heeft dit geen invloed op eventuele overschrijvingen. Het belangrijkste is dat de overschrijving door de nieuwe vereniging tijdig is aangevraagd.

Els Wezepoel
Ledenadministratie VV Reiger Boys