rbnieuw2Beste leden,

Conform de statuten dient tijdens de Algemene Leden Vergadering van 19 april de leden van de Commissie van Beroep te worden gekozen. Deze bestaat uit drie leden en twee plaatsvervangende leden die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.

Als Commissie van Beroep behandel je beroepschriften n.a.v. schorsing en royementen die het bestuur heeft opgelegd. Als commissie behandel je de ontvangen beroepschriften en ben je daarbij gerechtigd alle op de beroepzaak betrekking hebbende stukken en bescheiden in te zien. Vervolgens doen jullie uitspraak naar eer en geweten binnen de normen van de opgelegde straf. De uitspraak die jullie dan doen is door middel van een aangetekend schrijven aan de betrokkene met een afschrift aan het bestuur.

Je gaat de rol aan voor 1 seizoen en na dit seizoen mag je je eenmaal herkiesbaar stellen. Lijkt dit je leuk dan kan je je melden bij Michael Willems via secretaris@reigerboys.nl

Met sportieve groet,
Het bestuur
v.v. Reiger Boys