rbnieuw2Beste leden,

Graag informeren wij u over een aantal extra zaken die aan de orde komen in onze ALV komende maandag 19 april:

 • Eric de Hart kandidaat penningmeester
 • Jordy Wijdenes penningmeester van onze VVE
 • Kandidaten Kascommissie
 • Kandidaten Commissie van Beroep
 • Binnengekomen vraag

Eric de Hart kandidaat penningmeester
Met veel genoegen dragen wij Eric de Hart voor als penningmeester van onze vereniging. Wij willen dit dan ook tijdens de komende ALV officieel laten bekrachtigen. Conform artikel 12 lid 2 van de statuten kunnen tegenkandidaten tenminste door 3 leden worden gesteld mits hiervan uiterlijk 2 x 24 uur voorafgaand aan de ALV gepland voor 19 april aanstaande worden aangemeld via secretaris@reigerboys.nl

 

Jordy Wijdenes penningmeester van onze VVE
Met het vertrek van Dave Moors is de plek van penningmeester in de Vereniging van eigenaren voor het gebouw “Reigerstaete” vrijgekomen. Reiger Boys levert de secretaris en de penningmeester van deze VVE. Jordy Wijdenes heeft zich beschikbaar gesteld als penningmeester. Wij zijn Jordy erg erkentelijk en dragen hem voor aan het bestuur van de VVE.

Kandidaten Kascommissie
De volgende kandidaten hebben zich beschikbaar gesteld om zitting te nemen in de kascommissie, waarvoor dank!

 • Peter Oud (voorzitter) - Herkiesbaar
 • Carlo Sanna - Herkiesbaar
 • Els Wezepoel - Herkiesbaar
 • Hudson Louis - Stelt zich verkiesbaar
 • Norman Talma - Stelt zich verkiesbaar

Kandidaten Commissie van Beroep
De volgende kandidaten hebben zich beschikbaar gesteld om zitting te nemen in de Commissie van Beroep, waarvoor dank!

 • Simone van der Kraan - Stelt zich verkiesbaar
 • Martin Bras - Stelt zich verkiesbaar
 • Eric Smit - Stelt zich verkiesbaar

Daarnaast zijn we nog in gesprek met 3 potentiële kandidaten.

Binnen gekomen vraag:
Om de vrijwilligersbijdrage terug te geven aan de leden of als korting op de contributie van volgend jaar. Kan dit besproken worden?

Antwoord bestuur:
Het bestuur is van mening dat slechts een selecte groep vrijwilligers (maximaal 30) is, die zich reeds heeft inzet en nog niet aan de volledige 8 uur inzet heeft voldaan. Deze vrijwilligers stellen we in de mogelijkheid om op de zaterdagen de koffie/thee en limonade te schenken om toch zo op hun 8 uur te komen. Daarnaast zijn er nog functies beschikbaar waarmee je de vrijwilligersbijdrage terug kunt verdienen. Mocht je interesse hebben en meer willen weten van een van de functies, dan kan je je melden bij Stefanie Hoogland. Voor de kantineplanning, kan je je melden bij kantineplanning@reigerboys.nl 

Conform de Corona-spoedwet die het mogelijk maakt een digitale ALV te beleggen is het mogelijk om tot uiterlijk 72 uur (vrijdag 16 april voor 19:30 uur) voor aanvang van de digitale ALV vragen in te dienen. Dit kan via secretaris@reigerboys.nl

Met sportieve groet,

Het bestuur
v.v. Reiger Boys